AktualitātesSabiedrības līdzdalība

Aptauja par koku ciršanu Liepājas ielā 39, Kuldīgā

Kuldīgas novada domes Pilsētvides dizaina mākslinieciskā padome rosinājusi labiekārtot skvēru pie Adatas fabrikas, Liepājas ielā 39, Kuldīgā, lai izceltu Latvijas brīvības cīnītājiem veltītās piemiņas vietas nozīmību.

Iecerēts skvēru veidot tā, lai tas iekļautos apkārtējā vidē un kļūtu par vietu, kur iedzīvotājiem godināt vēsturiskos notikumus. Lai to īstenotu, plānots nodrošināt ērtu pieeju piemiņas vietai, nocērtot 3 parastās liepas iepretim skvēram, kā arī pārvietojot izbūvētās puķu dobes.

Aicinām iedzīvotājus līdz 19. septembrim izteikti savu viedokli par 3 liepu ciršanu saskaņā ar SIA “PBT” izstrādāto būvniecības ieceri, Liepājas ielā (kadastra numurs 62010090144) uz robežas ar Liepājas ielu 39, Kuldīgā (numurs plānā/diametrs, cm 1/40, 2/40, 3/40.)

Viedokli iespējams izteikt Pašvaldības tīmekļa vietnē kuldigasnovads.lv vai aizpildot anketu Kuldīgas novada domes apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Kuldīgas novada domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2022/17 „Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 17.punktu un Kuldīgas novada Domes Apstādījuma uzraudzīšanas komisijas 16.08.2023.prot. Nr.12, p.2. lēmumu, izsludina publisko apspriešanu līdz 19.septembrim par šādu koku ciršanas ieceri:

  • 3 koku ciršana Liepājas ielā (kadastra numurs 62010090144) uz robežas ar Liepājas ielu 39, Kuldīgā – Parastā liepa 3 gab. (numurs plānā/diametrs, cm) 1/40, 2/40, 3/40. Saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceri, kas paredz tiešu savienojumu ar Liepājas ielu iepretim pieminekļa pamatnei Liepājas ielā 39, Kuldīgā, pārbūvējot esošo celiņu, nozāģējot trīs parastās liepas Liepājas ielas malā, un pārvietot izbūvētās puķu dobes, ņemot vērā 03.03.2023. Kuldīgas novada domes Pilsētvides dizaina mākslinieciskās padomes sēdes ieteikumus.

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada domē apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301, kā arī aizpildīt elektroniski šeit, līdz 2023.gada 19.septembrim plkst.17.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt būvvaldē pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 63324935; e-pasts: dace.jansone@kuldiga.lv.

>>>> Elektroniskā aptauja https://www.visidati.lv/aptauja/2040723910/

Aptauja drukātā formātā

Jaunizbūvējamo un esošo segumu plāns

KULDĪGAS NOVADA DOMES PILSĒTVIDES DIZAINA MĀKSLINIECISKĀS PADOMES PROTOKOLS

Kuldīgas novada domes apstādījumu uzraudzīšanas komisijas protokols

Fotofiksacija