Video

Vilgālē atklāta Ēvalda Valtera piemiņas istaba

“Vēlējos, lai viss vecāku mantojums ir vienuviet,” tā saka ievērojamās Latvijas personības Ēvalda Valtera un aktrises Veras Gribačas dēls Raits Valters. Tautā mīļi sauktā Valterīša 130. dzimšanas dienā atklāta piemiņas istaba viņa dzimtajā pusē – Kurmāles pagastā. Uz šejieni ir atceļojusi apjomīgā abu mākslinieku bibliotēka, mēbeles, mūzikas instrumenti, dokumenti, gleznas, rakstāmgaldā vēl atrodami nepublicēti Ēvalda Valtera tulkojumi.