AktualitātesPagastiIedzīvotāju padomes

Veidojam iedzīvotāju padomes: Izsaki viedokli par saistošo noteikumu projektu “Kuldīgas novada Iedzīvotāju padomes nolikums”

Kuldīgas novada pašvaldība lūdz iedzīvotājus iesaistīties Kuldīgas novada Iedzīvotāju padomes nolikuma izstrādāšanā un izteikt viedokli par saistošajiem noteikumiem.

Padome ir pēc iedzīvotāju un Kuldīgas novada domes iniciatīvas izveidota konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Kuldīgas novada pilsētu un pagastu iedzīvotāju interešu pārstāvību un sekmēt efektīvu, atklātu un atbildīgu sabiedrības iesaistīšanos pašvaldības darbā.

Aicinām izteikt viedokli no 2023. gada 25. septembra līdz 9. oktobrim, elektroniski pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldigasnovads.lv vai klātienē Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2 un Baznīcas ielā 1, Alsungā, Pils ielā 1 un Raiņa ielā 11 Skrundā.

Anketa pieejama šeit: https://docs.google.com/forms/d/1rdxU_I8IGF16zlTT_jSooQTBg2oM-m6HCtMdCuvQEGI/edit

Ar Saistošo noteikumu projektu iepazīsties šeit: https://kuldigasnovads.lv/saistoso-noteikumu-projekti/

Kādi būtu ieguvumi no iedzīvotāju padomēm Kuldīgas novadā?

Iedzīvotāju padomes ir viens no veidiem, kā stiprināt ciešāku un regulāru dialogu pašvaldībai ar iedzīvotājiem, noskaidrojot viedokli, apzinot vajadzības un kopīgi meklējot labākos risinājumus.

Izveidojot iedzīvotāju padomes pagastos gan iedzīvotāji, gan pašvaldība iegūs:

  • Vietējo teritoriju interešu pārstāvību – tiks radīta sabiedrības līdzdalības platforma, kurā iedzīvotāji savstarpēji apspriedīs vietējai teritorijai un iedzīvotājiem svarīgus jautājumus, pievēršot tiem pašvaldības uzmanību. Tas ir īpaši svarīgi gadījumos, kad no attiecīgās teritorijas pašvaldības domē nav ievēlēties neviens deputāts.
  • Iedzīvotājiem iespēja nodot precīzu informāciju pašvaldībai par būtiskiem jautājumiem  – pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, teritorijas vajadzībām, vietējo kopienu gatavību iesaistīties pašvaldības dabā u.c. Pašvaldība, veidojot budžetu un plānojot investīcijas, tos pēc iespējas risinās
  • Labāka sadarbība starp iedzīvotājiem un pašvaldību – pašvaldībai ir iespēja informēt iedzīvotājus par pieņemtajiem un plānotajiem lēmumiem, skaidrot, kā darbojas pašvaldība. Iedzīvotāju padomju pārstāvji labi zina līdzcilvēkus un viņu vajadzības, bauda zināmu iedzīvotāju uzticību, kuri viņus atbalstījuši darbam iedzīvotāju padomē. Tādēļ Iedzīvotāju padomju pārdomātai izveidei var būt nozīmīga ilgtermiņa sociāla ietekme.