AktualitātesVārmes pagasts

Vārmes pamatskola piedalās Erasmus+ līdzdalības projektā “Būt drosmīgam – nav kauns”

2. aprīlī Vārmes pamatskolas Erasmus+ līdzdalības projekta “Būt drosmīgam – nav kauns!” vadības komanda (Inese Krūmiņa, Rūta Krūmiņa, Marta Šveicare, Markuss Mortukāns, Anete Krolmane, Līva Poļanko, Kristers Buivids) viesojās Kuldīgas novada pašvaldībā, lai tiktos ar izpilddirektora vietnieci Agnesi Buku.

Skolēni pastāstīja par projekta mērķiem un gaitu, savukārt A.Buka iepazīstināja ar Kuldīgas novada pašvaldības darbu un iespējām. Jaunieši uzzināja, kur un kā viņi var iesaistīties novada attīstībā.

Projekta mērķis ir rosināt izpratni par katra jaunieša ietekmi un līdzdarbošanos savas karjeras izvēlē un veidošanā, svarīgumu vietējā un Eiropas kontekstā. Galvenie uzdevumi – organizēt debates, veicināt jauniešu prasmes un izpratni par kritisko domāšanu, veicināt pētniecību, organizēšanu, klausīšanos, pierakstīšanu, veidot un nostiprināt publiskās uzstāšanās prasmes, nostiprināt iegūtās zināšanas par karjeras izglītību un iespējām nākotnē, kā arī vairot jauniešu uzticību.

Projekta sadarbības partneri: Turlavas pamatskola, Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola un V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola.