AktualitātesVPVKAC

VPVKAC pieejams e-pakalpojums Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana

Visos Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) ikviens cilvēks, par kura ienākumiem tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem un savu ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem. Deklarācijā var iekļaut vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu un arī laulāto attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību, kā arī ārstniecības un izglītības izdevumus par savām māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte. Lai saņemtu nodokļa atmaksu, ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija un tajā jāpievieno attaisnotos izdevumus apliecinoši maksājuma dokumenti (čeki, kvītis). Attaisnotos izdevumus, par kuriem var saņemt nodokļa atmaksu: medicīna, zobārstniecība; augstākā izglītība, kvalifikācijas celšana; bērnu interešu izglītība; ziedojumi un dāvinājumi sabiedriskā labuma organizācijām un politiskajām partijām; iemaksas privātajos pensiju fondos, uzkrājošā dzīvības apdrošināšana.

Brīvprātīgi deklarāciju par 2023. gadu var sāk iesniegt no šā gada 1.marta. Deklarāciju var iesniegt un labot (pievienot papildu izdevumu čekus, kvītis) vēl trīs gadus. Tā 2024.gada laikā var iesniegt deklarāciju ne tikai par 2023.gadu, bet arī iesniegt vai precizēt deklarāciju par 2022.gadu un 2021.gadu.  Savukārt deklarāciju par 2020.gadu var iesniegt līdz 2024.gada 16.jūnijam.

Ja deklarācija ir jāiesniedz obligāti, tas jāizdara no 1.marta līdz 1.jūnijam, bet, ja gada ienākumi pārsniedz 78 100 eiro, tad deklarācija jāiesniedz no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam.

Visērtāk deklarāciju ir iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) izmantojot Latvija.lv autentifikāciju (internetbanka, eID) vai drošu elektronisko parakstu (eParaksts, eParaksts Mobile), vai izmantojot VID piešķirtu lietotājvārdu un paroli. VPVKAC nodrošina publiski pieejamu datoru ar pieslēgumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālam, kā arī nodrošina iespēju bez maksas izmantot bezvadu interneta tīklu.

Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, VPVKAC ir pieejams e-pakalpojums “Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana”. Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, cilvēkam, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību),  jāierodas kādā no VPVKAC un jāaizpilda atļauja jeb speciālpilnvara konkrētā pakalpojuma pieteikšanai. Tādējādi pats klients nekļūst par EDS lietotāju, bet klienta vārdā šo pakalpojumu, proti – Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu EDS, veic pilnvarotais VPVKAC darbinieks.

Gaidīsim kādā no Kuldīgas novada VPVKAC:

  • Kuldīgas VPVKAC: Pilsētas laukums 2, Kuldīga. Tālrunis: 26583246; 66954927.
  • Skrundas VPVKACA: Raiņa iela 11, Skrunda. Tālrunis: 63331555, 66954849.
  • Alsungas VPVKAC: Pils iela 1, Alsunga. Tālrunis: 66954804.