AktualitātesSnēpeles pagasts

Uzklausa Snēpeles pagasta iedzīvotājus

26. februārī Snēpeles pagasta pārvaldē norisinājās ikgadējā iedzīvotāju sapulce. Klātesošajiem bija iespēja satikt un uzdot sev interesējošos jautājumus Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietniecei Nellijai Kleinbergai, izpilddirektoram Rimantam Safonovam un Snēpeles pagasta pārvaldes vadītājai Aigai Bulavai.

A. Bulava iedzīvotājiem pastāstīja par padarītajiem darbiem aizvadītajā gadā un šī gada plāniem. 2023. gadā īstenots LEADER programmā atbalstītais projekts – taciņas un rotaļlaukumu būvniecība Snēpeles centrā. Veikti ikdienas pagasta uzturēšanas un sakopšanas darbi un labiekārtota pieguļošā teritorija pie 3×3 basketbola laukuma.

2024. gadā plānots atjaunotajā rotaļu laukumā uzstādīt papildus rotaļu iekārtas, kuras paredzētas 7-12 gadus veciem bērniem. Līdzās basketbola laukumam iecerēts uzstādīt galda tenisu, paplašinot āra aktivitāšu piedāvājumu pagasta iedzīvotājiem. Tāpat tiks veikta Ziedugravu karjera tīrīšana, lai sagatavotos Pasaules rallija posmam, kas norosināsies arī Snēpeles pusē, kā arī piesaistot “Darīsim paši” finansējumu, iecerēts veikt estrādes labiekārtošanas darbus.

Kuldīgas novada domes izpilddirektors Rimants Safonovs pauda prieku par to, ka Snēpelē dzīvo aktīvi iedzīvotāji, kuri piedalās pagasta dzīvē un kuriem rūp vietējā pagasta attīstība. Viņš sapulces dalībniekus iepazīstināja ar iespēju piedalīties un veidot iedzīvotāju padomes, lai stiprinātu ciešāku dialogu starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietniece Nellija Kleinberga novērtēja Snēpeles iedzīvotāju aktīvo kultūras dzīvi, dažādos pasākumus un daudzos pašdarbības kolektīvus, kuros darbojas vietējie iedzīvotāji. Sapulces turpinājumā viņa aicināja pagasta iedzīvotājus uzdot sev interesējošu jautājumus. Tie galvenokārt bija saistīti par ceļu apsaimniekošanu, greiderēšanu un planēšanu, autobusu pieturām. A. Bulava informēja, ka šogad turpināsies darbi pie ceļu labiekārtošanas – ceļa seguma atjaunošana ceļa posmam Magones – Bibas – Gaiļi, apauguma noņemšanas uz ceļa Druvas – Lejas – Kalējsētas un apaugumā noņemšana, grāvju atjaunošana ceļam Mazsālijas – Strēļi – Birzgaļi. Tiks veikta projekta izstrāde Vālodzīšu un Dārza ceļu apstrādāšanai ar dubultās virsmas metodi. 2024. gadā sākoties siltākam laikam ir paredzēts atjaunot ceļa Snēpele-Kazdanga seguma virskārtu un noņemt ceļa apaugumu.

Tika vērsta uzmanība uz to, ka pašvaldības grants ceļus izmanto smagās tehnikas, kas paredzētas mežizstrādei un lauksaimniecībai. Zemju īpašniekiem un apsaimniekotajiem lūgums ievērot ceļa aizsargjoslas gar ceļiem, kuras nepieciešams atstāt apstrādājot laukus, lai būtu kur notecēt ūdeņiem. Atkušņu laikā, lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem ieviesti autotransporta masas ierobežojumu, taču zīmes tiek nogāztas vai pat nozagtas un smagā tehnika ceļus izmanto, tos bojājot. Izpilddirektors vērsa uzmanību, ja iedzīvotāji šādas neatļautas darbības pamana, piefiksēt mašīnas numura zīmes un ziņot par to.

Kāda iedzīvotāja satraucās par jautājumu saistībā ar iedzīvotāju drošību, pamatojoties uz pasaulē notiekošajiem nemieriem. Kā iedzīvotājiem rīkoties, kur doties un ko darīt? N. Kleinberga skaidro, ka Kuldīgas novadā izstrādāts Civilās aizsardzības plāns ar kuru ikviens var iepazīties novada mājaslapā, bet plānots to koncentrētā un uzskatāmākā veidā publicēt iedzīvotājiem, kā arī nogādāt pagasta pārvaldēs, kur iedzīvotāji varēs ar to iepazīties.

Paldies iedzīvotājiem par aktivitāti un iesaistīšanos!