AktualitātesPagastiLaidu pagasts

Uzklausa Laidu pagasta iedzīvotājus

25. martā Laidu pagastā norisinājās ikgadējā iedzīvotāju sapulce. Klātesošajiem bija iespēja satikt un uzdot sev interesējošus jautājumus Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Artim Robertam, izpilddirektoram Rimantam Safonovam un Laidu pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neilandam.

A.Neilands iedzīvotājiem pastāstīja par padarītajiem darbiem aizvadītajā gadā un šī gada plāniem. 2023. gadā veikti ikdienas apsaimniekošanas darbi pagasta teritorijā, realizēta Laidu parka sakārtošanas talka un Meža dienas Laidos. Kā lielākos darbus var uzsvērt ceļu sakārtošanu ar dubultās virsmas apstrādi Avotu, Krūmu un Liepu ceļa posmos.

2024. gadā plānots Laidu muižas ziemeļu piebūvei izstrādāt remonta un restaurācijas plānu. Kā arī plānots pakāpeniski nomainīt ielu apgaismojumu uz LED lampām un uzstādīt rotaļu elementus Sermītes ciemā. Sermītē aktīvi darbojas jaunieši, kuri šajā gadā remontē sev piešķirtās telpas un ir iesnieguši projektu “Darīsim paši” Sermītes estrādes atjaunošanai.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artis Roberts novērtēja Laidu pagasta iedzīvotāju rosību un priecājas, ka ne tikai vienu reizi gadā pagastu sapulcēs, bet arī ikdienā vietējie iedzīvotāji vēršas pie viņa ar aktuāliem jautājumiem. Sapulces turpinājumā viņš aicināja pagasta iedzīvotājus uzdot jautājumus. Tika pārspriestas dažādas aktuālās tēmas, un viens ierosinājums no iedzīvotājiem bija par Represēto piemiņas akmeni, jo patreizējā vieta ir nomaļa. Tika nolemts, ka varētu rīkot iedzīvotāju informēšanu un kopīgi izlemt par jaunu vietu.

Tika apspriesta tēma par neapdzīvotās telpas izmantošanu un apsaimniekošanu. A. Neilands stāsta, ka uz doto brīdi kopumā ir pieejami 7 īres dzīvokļi, no kuriem 5 ir apmierinošā stāvoklī, bet 2 nepieciešams remonts. Pašlaik tiek pārdots atkārtotā izsolē nekustamais īpašums “Purenes”. Vairāki īpašumi ir privāti un par tiem ir jārūpējas īpašniekiem. Iedzīvotāji un pagasta vadība priecājas, ka vairāki īpašnieki jau sāk atjaunot īpašumus, kas iepriekš bijuši graustu statusā.

Kāda iedzīvotāja interesējās, vai nav plānots palielināt pagasta pārvaldes darbinieku skaitu, kuri strādā pie apkārtnes sakopšanas, jo teritorija ir liela – Laidi, Sermīte, Valtaiķi, Vanga. A. Roberts informēja, ka budžeta plānošanas laikā katram pagastam tiek izvērtēts attiecīgais cilvēku skaits, kas rūpējas par teritorijas uzturēšanu, un pašlaik nav plānots pieņemt papildus darbiniekus. Diskusijas rezultātā tika nolēmts kopīgiem spēkiem rīkot talkas, lai sakoptu plašākas teritorijas, piemēram, Laidu parka vai kapu teritorijas, un tādējādi kopīgi būtu paveikts liels darbs.