AktualitātesVeselībaNīkrāces pagasts

Turpmāk nodrošinās dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 313 Kuldīgas novada pašvaldība īsteno projektu “Kurzeme visiem”, deinstitucionālizācijas pasākumu ietvaros nodrošinot dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus mērķa grupām – pilngadīgām personām ar garīga vai funkcionāla rakstura traucējumiem.

Lai nodrošinātu iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, vajadzībām atbilstošus pakalpojumus un veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem reintegrāciju sabiedrībā, 2023. gada 18. jūlijā  Torņa ielā 6, Dzeldā, Nīkrāces pagastā, tika atklāts dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga vai funkcionāla rakstura traucējumiem un specializētās kokapstrādes, tekstilapstrādes un vides labiekārtošanas darbnīcas.

Šobrīd pakalpojumu saņem 12 klienti, kuru dzīvesvieta ir Dīķu ielā 1, Nīkrāces pagasta Dzelda (nesen atklātajā Grupu mājā).  Pavisam dienas aprūpes centrā paredzētas vietas 16 iedzīvotājiem.  Dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojums būs būtisks brīvā laika pavadīšanas veids. Specializētajās darbnīcās tiks apgūtas jaunas prasmes un iemaņas ikdienas darbu veikšanā. Pakalpojumu nodrošina Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”.