AktualitātesGudenieku pagastsBūvniecība

Turpinās lauku ceļu labiekārtošana novadā

Uzsākti būvdarbi Gudenieku pusē. Autoceļā Basi2 – Kriņģeļkalni labiekārtošana notiek posmā no 0,00  -2,00  km.  Būvdarbu laikā tiek veikta ceļa nomaļu grunts uzauguma noņemšana abās ceļa pusēs līdz grāvim, esošās ceļa pamatnes profilēšana un sablīvēšana,  vienkāršota seguma atjaunošana.

Ceļa satiksmes dalībniekiem lūgums būt saprotošiem un sekot līdzi aktuālajai situācijai! Lūgums būt uzmanīgiem, ievērot izvietotās brīdinājuma un ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes remontdarbu vietās un remontdarbu posmos braukt īpaši piesardzīgi.