AktualitātesPagastiTurlavas pagasts

Turlavas ciemā atjaunota notekūdeņu attīrīšanas stacija

Turlavas pagasta Turlavas ciemā darbu uzsākusi atjaunotā un modernizētā notekūdeņu attīrīšanas stacija.

Turlavas ciema notekūdeņu attīrīšanas stacija bija nolietojusies un novecojusi. Šajā notekūdeņu attīrīšanas stacijā tiek novadīti sadzīves notekūdeņi no apkārtējām dzīvojamajām ēkām un saimniecībām.

Šī ir vēl viena no vairākām atjaunotajām un modernizētajām notekūdeņu attīrīšanas stacijām Kuldīgas novada pagastos. Kā lielāko ieguvumu var norādīt būtisku elektroenerģijas samazinājumu. Pēdējos gados notekūdeņu attīrīšanai tika pievērsta liela uzmanība – jaunas ietaises ir Kabilē, Padurē, Rendā, Laidos un Ķikuros.

Notekūdeņu attīrīšanas staciju atjaunošana un modernizēšana ir SIA „KULDĪGAS ŪDENS” iniciatīva un daļa no ilgtermiņa plāna attiecībā uz videi draudzīgu saimniekošanu. Notekūdeņu attīrīšanas staciju atjaunošanas darbus četru mēnešu garumā veica SIA „KULDĪGA ŪDENS” Lauku brigādes darbinieki. Šādi darbi ir izaicinājums, taču gadu laikā uzkrātā pieredze ļauj realizēt šādas ieceres, arī tehniski darbus ir iespējams veikt, jo uzņēmumam ir nepieciešamā tehnika un ierīces.