AktualitātesTurlavas pagasts

Turlavas pagastā interesējas par rīcību ārkārtas gadījumos

28. februārī Turlavas pagasta iedzīvotāji sanāca uz tikšanos ar Kuldīgas novada pašvaldības vadību, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un kopīgi rastu risinājumus. Izskanēja jautājumi par ceļu uzturēšanu un vēja parku attīstītāju iecerēm novadā, gan, redzot notikumus pasaulē, iedzīvotāji interesējās par civilo aizsardzību un rīcību ārkārtas gadījumos.

Kāds iedzīvotājs vērsa uzmanību uz ūdens pieejamību “x-stundā” – pagastā nedarbojas ūdens tornis un nav arī pieejamas akas. Domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts skaidroja, ka pašvaldībai ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns, kurā apzinātas pulcēšanās vietas un detalizēti izstrādāta rīcība ārkārtas situācijā, tostarp apzinātas ūdens ņemšanas vietas.  Tāpat viņš aicināja katru iedzīvotāju ar saviem tuviniekiem pārrunāt, kā ģimene rīkosies ārkārtas gadījumos.

Aktuāls bija jautājums par ceļu labiekārtošanu. Turlavas pagasta pārvaldnieks Mārcis Brantevics pastāstīja, ka pagasta autoceļu kopējais garums ir nedaudz vairāk kā 75 kilometri. 2023. gadā pagasts no Autoceļu fonda saņēmis dotāciju 45 569 eiro apmērā, kas ļāvis veikt ceļu  planēšana un greiderēšanas darbus, ceļmalu pļaušanu, ceļa zīmju uzstādīšanu, sniega tīrīšanu un citus darbus. Šogad pagastā plānots ceļa remonts posmā Turlava – Snēpele, kura kopējās izmaksas būs 96 130 eiro. Tāpat iecerēts atjaunot Kultūras nama ieejas mezglu, veikt ceļa remontu no Jaunarājiem līdz Snēpelei, bet doktorātu plānots pārcelt uz pagasta pārvaldes telpām, dodot iespēju atbrīvotās telpas nodot uz īri.

Iedzīvotāji interesējās, pa kādiem ceļa posmiem pagastā virzīsies WRC Pasaules rallija čempionāta Latvijas posms, lai vietējie zemnieki var plānot un pielāgot savus darbus. M. Brantevics skaidroja, ka Turlavas pagastu rallijs skars pa tiem pašiem posmiem kā pagājušā gada vasarā un tiešā veidā zemniekus neskars. Savukārt A. Roberts pastāstīja, ka rallija čempionātu organizē augstas klases profesionāļi un autoceļu remontdarbi pēc katra no posmiem ir pašvaldības izvirzīts priekšnosacījums, kas tiem jāpaveic.

Pašvaldības izpilddirektors Rimants Safonovs Turlavas pagasta iedzīvotājus aicināja līdzdarboties iedzīvotāju padomēs, kas jau drīz uzsāks darbu Kuldīgas novadā. Viņš iepazīstināja ar padomes nolikumu, aicināja piedalīties vēlēšanās un izvirzīt kandidatūras, lai aktīvi iesaistītos novada un pagasta attīstībā.