Aktualitātes

Sveic bāriņtiesas darbiniekus

26. marta, Bāriņtiesas darbinieku dienā, Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētaja Inese Astaševska sveic Kuldīgas novada bāriņtiesas darbiniekus, kuri ar godprātīgu un nesavtīgu darbu nodrošina mūsu novada bāriņtiesu darbību ikdienā.

Stabila, sociāli un ekonomiski neatkarīga ģimene ir mūsu sabiedrības pamats. Ģimenes ne tikai būtiski ietekmē sabiedrības un valsts labklājību, bet veic arī vairākas svarīgas funkcijas, piemēram, uztur demogrāfisko stabilitāti, nodrošina bērnu un jauniešu socializāciju un sagatavošanu patstāvīgai dzīvei.

Savukārt bāriņtiesas galvenā prioritāte ir nodrošināt aizstāvību bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskajām un mantiskajām interesēm un tiesībām. Bāriņtiesa aizstāv bērna personisko un mantisko intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, tai skaitā lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu, atņemšanu un atjaunošanu, kā arī par aizbildnības nodibināšanu. Tās uzdevums nav pārņemt ģimenes funkcijas, bet veicināt ģimeņu stabilitāti, rast drošības sajūtu un stiprināt tās.

Bāriņtiesa Kuldīgas novada teritorijā saskaņā ar Civillikumu sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma uzdevumus.

“Nereti bāriņtiesas darbiniekam ir jābūt stingram, taisnīgam un pat bargam, bet vienlaikus arī saprotošam, atbalstošam un sirdsgudram. Tas nav viegli, tas prasa ļoti daudz personisko resursu, zināšanu un prasmju. Visam tam līdzi nāk atbildība. Novēlu ikdienas darba ritmā atrast tos pozitīvos mirkļus, par ko priecāties, būt lepniem un no kā gūt spēku,” sveicot bāriņtiesas darbiniekus, saka I. Astasevska.