AktualitātesVeselībaRudbāržu pagasts

Sporta svētki ilgstošas sociālās aprūpes saņēmējiem

Foto: Anda Šlakorciņa

Valdot dzīvespriecīgai atmosfērai, Valtaiķu Aprūpes namā noritējuši sporta svētki ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmējiem. Tajā piedalījās 47 klienti no trim Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļām. Dalībniekiem bija sagatavotas dažādas atraktīvas disciplīnas, kuras bija piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kamēr vieni piedalījās aktivitātēs, citi baudīja zaļumballes atmosfēru ar dzīvo mūziku.

Kuldīgas slimnīcas struktūrā ir trīs ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas – Kuldīgā, Skrundā un Valtaiķos. Sporta svētki bija vērsti uz ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmēju socializēšanos, vienlaicīgi motivējot viņus kustību priekam un laužot stereotipus par senioru un cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem iespējām ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs.

“Pulcēt kopā Kuldīgas slimnīcas trīs aprūpes nodaļu iedzīvotājus uz sporta spēlēm brieda jau kādu laiku. Kopā būšana, smiekli, spēles, mūzika, kopīgas pusdienas – tās ir jebkura cilvēka vajadzības ikdienas dzīvē,” par pasākuma ideju stāsta Kuldīgas slimnīcas Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas “Valtaiķi” vadītāja Gunita Bivbāne.

Viņa uzsver, ka ideju realizēt bijis iespējams tikai pateicoties kolēģiem, kuri iesaistījās gan organizēšanā, gan īstenošanā. Katrs darbinieks bija atbildīgs par noteiktām sporta spēļu disciplīnām, palīdzot cilvēkiem pārvietoties, paceļot izmestās šautriņas, padodot bumbiņu vai smilšu maisiņu, uzmundrinot emocionāli vai atbalstot fiziski. Sporta svētku īstenošanā tika piesaistīti arī pazīstami jaunieši, kuri brīvprātīgi uzņēmās sniegt praktisku palīdzību disciplīnu veikšanā.

Aptuveni divu stundu ilgajā pasākumā, dalībniekiem tika piedāvātas tādas aktivitātes, kā baranku vēršana, šautriņu mešana, krikets, ābolu mešana pa bundžām, smilšu maisiņu trāpīšana mērķī, tenisa bumbiņu mešana ūdens glāzēs, bumbiņu trāpīšana figūrās, kā arī lielformāta spēles – cirks,  riču raču un tornis.

Kamēr vieni piedalījās aktivitātēs, citi baudīja dzīvo mūziku, kuru bija sarūpējuši Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona zemessargi Ainars Arums un Ainis Beiers. Sadarbība ar dziedošajiem zemessargiem, Valtaiķu aprūpes namam ir jau piekto gadu. Arī šoreiz vīri neatteica pamuzicēt, radot sporta spēļu dalībniekiem lieliskas zaļumballes atmosfēru.

“Sporta svētki senioriem bija īsts enerģijas lādiņš viņu ikdienai. Sākotnēji jau mazliet šaubījāmies, vai varam viņiem teikt, ka braucam uz sporta svētkiem, jo domājām, ka nosaukums varētu raisīt satraukumu, liekot domāt, kas nu mēs par sportistiem. Bet pasākumā piedzīvotais bija pārsteigums viņiem pašiem. Tik daudz enerģijas, prieka, jaunu emociju un izraušanās no ikdienas bija tieši tas, kas vajadzīgs. Tas prieks viņu sejās un entuziasms, ar kādu viņi piedalījās visās disciplīnās bija pierādījums, ka pasākums ir sasniedzis savu mērķi un izdevies uz visiem 100 procentiem!” atzīst Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas “Skrunda” sociālā rehabilitētāja Anda Brūdere.

Sakot paldies Valtaiķu komandai par pasākuma organizēšanu, gandarīta par aizvadītajām sporta spēlēm, ir arī ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas “Kuldīga” sociālā darbiniece Kristīne Dzintare. Nedaudz iedrošināti, aktīvākie Kuldīgas nodaļas iemītnieki labprāt devās uz sporta spēlēm, pēc kurām paši jutušies gandarīti. Izskanējusi doma līdzīgu pasākumu rīkot uz vietas Kuldīgā.

Noslēgumā visi sporta spēļu dalībnieki saņēma SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētāja Andra Aniņa pateicību par piedalīšanos, kā arī svaigā gaisā iestiprinājās ar SIA “Cepliņi” gatavotajām pusdienām.

Kuldīgas slimnīca ilgstošas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina 118 cilvēkiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj par sevi parūpēties. Ne tikai fiziski aprūpēt, bet nodrošināt dzīves kvalitāti kopumā visās trijās nodaļās palīdz profesionāļu komanda – aprūpētāji, sociālā darba speciālisti, mediķi.