AktualitātesPagastiRumbas pagastsSnēpeles pagastsTurlavas pagasts

Snēpeles, Turlavas un Rumbas pagastos sakārto lauku ceļus

Projekta “Kuldīgas novada pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošana un pārbūve“ ietvaros turpinās darbi Snēpeles pagastā autoceļam “Magones- Bibas-Gaiļi” no 0,00-0,700 km un 8,80-9,25 km. Kā arī Turlavas pagastā autoceļam “Turlava-Snēpele”  no 4,45 – 7,22 km. Darbus veic SIA “ARB 7”, būvuzraudzība SIA “Ozols -GV”.

Rumbas pagastā autoceļu uzturēšanas darbu ietvaros tiek veikti darbi uz autoceļiem “Vetklīnika -Palejas”, “Kaijas-Liepkalni” un  “Palejas -Krišjāņi- Ošinieki”. Šie ceļi šoziem bija vissliktākajā stāvoklī un atsevišķi posmi gandrīz neizbraucami. Kritiskajās vietās tiek rakti sāngrāvji, lai novadītu lieko mitrumu no ceļa klātnes, tiek nomainītas caurtekas.