AktualitātesSnēpeles pagasts

Snēpelē jauns atpūtas laukums

Piektdien, 10. novembrī, klātesot Kuldīgas novada domes priekšsēdētājai Inesei Astaševskai, Kuldīgas novada domes izpilddirektores vietas izpildītājai Agnesei Bukai, Snēpeles pagasta pārvaldniecei Aigai Bulavai un Snēpeles iedzīvotājiem, pagasta centrā atklāts labiekārtots atpūtas laukums.  Snēpelniekus nu priecēs jauni rotaļu elementi, vingrošanas iekārtas, kā arī labiekārtota vide – taciņas, kāpnes, pie kurām rotājas garšaugu kastes. Darbs pie atpūtas laukuma pilnveidošanas turpināsies arī 2024. gadā, kad iecerēts veidot košumdobi rotaļu laukuma malā.

“Paldies ikkatram, kas pielicis savu roku, lai šis atpūtas laukums taptu.  Man ir liels prieks, ka Kuldīgas novadā ir izdevies vēl viens brīnišķīgs projekts, kurš tapis ar LEADER finansējumu. Vajadzības ir daudz, bet ne vienmēr mēs tās varam realizēt paši. Novēlu, lai katru dienu šeit būtu dzīvība un rosība, bet galvenais paši arī rūpēsimies par to, kas mums ir. Ceru, ka izdosies īstenot visas idejas un nākamgad mēs šeit redzēsim arvien jaunus rotaļu elementus.” Atpūtas laukuma atklāšanas pasākumā teica Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

“Atpūtas laukuma izveide un teritorijas labiekārtošana Snēpeles pagasta centrā” (projekta Nr.22-02-AL31-A019.2201-000006) īstenots ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstu: “2022.gada sākumā biedrība “Darīsim paši” izsludināja projektu konkursu, kurā nolēmām piedalīties arī mēs – Snēpeles pagasta pārvalde. Snēpeles pagasta centrā atradās nesakārtota vieta, kas būtu piemērota bērnu rotaļlaukuma izveidei. Teritorijā bija jāsakārto infrastruktūru un jāizvieto rotaļu elementi. Lai projekts būtu sekmīgs, bija nepieciešams atrast inovāciju – mūsu gadījumā tā bija atpūtas laukuma izveide dažāda vecuma iedzīvotājiem. Bez rotaļu elementiem ir izveidoti āra trenažieri, bet uz sienas pie soliņiem – garšaugu kastes. Doma ir tāda, ka laukumā satiekas dažāda vecuma iedzīvotāji, katram ir iespēja atrast sev patīkamu nodarbi.” Par ieceri stāsta A. Bulava.

2022.gada martā tika iesniegts projekts un 2022.gada jūnijā apstiprināts. Tālāk jau sekoja iepirkuma procedūra, darbu saskaņošana ar Kuldīgas novada būvvaldi. Konkursa rezultātā par būvnieku tika apstiprināta “AB Būvniecība”, ar kuru 2023.gada aprīlī tika noslēgts līgums. 2023.gada vasarā būvnieks veica būvdarbus, bet oktobra beigās būvobjekts tika nodots ekspluatācijā. Projekta kopējās izmaksas ir 54983,25 EUR (45000.00 ir publiskais finansējums, 9983,25 ir pašvaldības finansējums). Rotaļu un vingrošanas iekārtu izgatavotājs: “Jūrmalas mežaparki,” projektēšanu veica: SIA “SNB projekti”.

“Spilgtākais moments, kas palicis atmiņā par projekta realizācijas laiku ir LAD pārstāvju apmeklējums pirms projekta apstiprināšanas ar teicienu  “Bet jums taču te nekā nav!”, es pasmaidīju un teicu, tāpēc jau mēs to projektu rakstījām!” ar smaidu atminas A. Bulava.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm