AktualitātesPašvaldībaSkrundas pilsēta un pagasts

Skrundas komunālo saimniecību vadīs Evita Šestakova

SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amata pienākumus no šī gada 31. maija sākusi pildīt Evita Šestakova. No trīs amata pretendentiem E.Šestakovu atklātā konkursā kā piemērotāko izvēlējās konkursa komisija.

Jaunajai valdes loceklei ir pārliecinoša vadības pieredze – E.Šestakova bijusi Valsts Vides Dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktore, vairākus gadus vadījusi SIA “Grobiņas namserviss”  un SIA “ Grobiņas siltums”.

30. maijā, E.Šestakova tikās ar Skrundas komunālās saimniecības kolektīvu, lai iepazītos ar kolēģiem un iezīmētu turpmākos mērķus: “Uzņēmuma darbs ir pakārtots Kuldīgas novada attīstības plānam, kur paredzēti noteikti pasākumi un rīcības. Piemēram, katlu māju pārbūve, lietus ūdens problēmu risinājumi, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu uzlabošanas pasākumi. Man ir svarīgi, lai uzņēmums sasniegtu izvirzītos mērķus un izpildītu noteiktos uzdevumus. Lai kolektīvs ir vienots mērķu sasniegšanā, un ikviens darbinieks izprot savu lomu to īstenošanā, kā arī, lai klients ir apmierināts ar mūsu darba kultūru un rezultātu.”

Izveidojot konkursa nominācijas komisiju, atklāts konkurss uz SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes locekļa amatu tika izsludināts 2024. gada 29. februārī ar pieteikšanās termiņu līdz 2024. gada 12. martam. Atklāts konkurss uz valdes locekļa amatu atkārtoti tika izsludināts 2024. gada 19. martā ar pieteikšanās termiņu līdz 2024. gada 2. aprīlim.

Kandidātus uz vakanto valdes priekšsēdētāja amatu nominācijas komisija vērtēja trīs kārtās, ņemot vērā profesionalitāti, zināšanas, atbilstību amatam izvirzītajiem kritērijiem, pieredzi, kā arī stratēģisko redzējumu par SIA “Skrundas komunālā saimniecība” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un priekšlikumiem kapitālsabiedrības darbībai. Apkopojot kandidātu vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu valdes locekļa amatam virzīt E.Šestakovu.

Kuldīgas novada pašvaldības nominācijas komisijā, kas nodrošināja SIA “Skrundas komunālā saimniecība”  valdes locekļa amata kandidātu atlasi, darbojās Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietniece Nellija Kleinberga, Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artis Roberts, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Agnese Buka, Skrundas pagasta pārvaldes vadītāja Dace Buķele. Komisiju vadīja Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors Rimants Safonovs. Pieaicinātā neatkarīgā eksperte: SIA “Amazone” valdes locekle Baiba Mikāla.

Paldies līdzšinējam SIA Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklim Sandim Japēņinam par ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē un attīstībā.