27.jūlijā Skrundā, Dārza ielas 6,8,10 daudzdzīvokļu māju pagalmā svinīgi atklāts rotaļu laukums. Svinīgajā pasākumā piedalījās Kuldīgas novada domes priekšsēdētaja Inese Astaševska, Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Guna Skrebele, būvnieki un pārējās projekta īstenošanā iesaistītās personas.

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I.Astaševska: “Vieta, kur ikvienam justies labi un iedvesmoties – tāds ir Kuldīgas novads. Tāpēc arī šodien, atklājot ilgi gaidīto rotaļu laukumu Skrundā, man ir liels prieks, ka tajā izveidoti elementi, kas piemēroti arī bērniem ar kustību traucējumiem. Paldies ikvienam, kas pielicis savu roku, ideju un laiku, lai šī vieta taptu. Lai mums arvien vairāk šādu vietu, kas  piepildītas ar bērnu smiekliem un prieku. Turpināsim un iesim uz priekšu, lai mūsu novads kļūtu par labāko vietu kurā dzīvot,  strādāt, atpūsties, mācīties un izklaidēties.”

“Latviešiem ir tāds sakāmvārds – silts nāk ar sildīšanu, labs ar gaidīšanu –  esam sagaidījuši šo skaisto rotaļu laukumu, kurš ir pats košākais Skrundā. Esmu ļoti pateicīga būvniekiem par ieguldīto darbu, paldies visiem iedzīvotājiem, kuri pacietīgi gaidīja šo atklāšanu. Kopā mēs varam vēl vairāk”, sacīja Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja G. Skrebele.

Pēc svinīgās atklāšanas vairāki desmiti mazo skrundenieku kopā ar vecākiem steidza izmēģināt laukumu. Pasākumā neizpalika arī pārsteigums – ciemos pie bērniem ieradās populārais videospēļu varonis Soniks.

Bērnu rotaļlaukumā ir daudzveidīgs rotaļelementu klāsts – aktivitāšu zonā uz gumijas seguma izvietots rotaļu komplekss, šūpoles mazuļiem, vingrošanas elementi, spēles, kā arī šūpoles un karuselis, kurš pielāgots bērniem ar kustību traucējumiem. Blakus rotaļu laukumam uzstādīti divi soli, atkritumu urna un rotaļu laukuma malā iestādīti koki. Bērnu laukums ir pieejams ikvienam skrundeniekam un pilsētas viesim.

Būvdarbus veica SIA “GoPlay”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA “BaltLine Globe”, Aldis Kasakovskis. Kopējās izmaksas bez PVN sastādīja 57537,00 EUR no kuriem 45000.00 EUR ir ELFLA finansējuma daļa. Projekts Nr.22-02-AL31-A019.2201-000007 tika īstenots ar Lauku atbalsta dienesta daļēju finansējumu.