BūvniecībaBūvvalde

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” ziņo par privatizācijai nodotu zemesgabalu

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk – Possessor) paziņo:

privatizācijai nodots apbūvēts zemesgabals Jelgavas ielā 45, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62010270031, kas ierakstīts Kuldīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000032538.

Prasījumi, kas attiecas uz minēto zemesgabalu, piesakāmi Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācija par privatizējamo zemesgabalu saņemama un prasījumus apliecinošie dokumenti iesniedzami Possessor, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887, tālrunis uzziņām 67021444.

Zemes robežu plāns apskatāms Possessor mājaslapā http://www.possessor.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/ Paziņojumi/ .