Būvvalde

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts īpašuma objektu privatizāciju

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts īpašuma objektu privatizāciju:

16.01.2024. noslēgts zemesgabala “Keramika” Keramikā, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62720080137, 80/110432 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – AS “Sadales tīkls”, pirkuma cena 18,43 EUR.

31.01.2024. noslēgts zemesgabala “Keramika” Keramikā, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62720080137, 110352/110432 domājamo daļu pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 25 617,57 EUR.