AktualitātesRumbas pagasts

Semināru par meža kopšanu

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā BEZMAKSAS semināru par Meža kopšanas cirtes, galvenās cirtes, izlases cirtes, sanitārās cirtes pielietošana mežsaimniecībā.

30.jūnijā plkst. 17:00, “Skutuļi”, Rumbas pag., Kuldīgas novads.

  • Koku šķērslaukuma, augstuma,kubatūras noteikšana
  • Koku izvērtēšana pirms cišanas
  • Galvenās cirtes pielotojums mežā
  • Koku caurmēra,augstuma,kubatūras noteikšana
  • Cērtamās platības iezīmēšana dabā
  • Sanitārās cirtes izvērtēšana un bojāto koku atpazīšana

Lektors: Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts) Pieteikšanās obligāta: Valdis Usne, 26438175, valdis.usne@mkpc.llkc.lv. Vairāk informācijas: https://saite.lv/vTu Izmantojam iespēju un piedalāmies!