Rumbas pagasts

Rumbas pagastā Ziemassvētki aizvadīti ar teātra izrādi

Jau desmit gadus Rumbas pagastā aktīvi darbojas Rumbas pagasta amatierteātris. Amatierteātra lielākā bagātība ir tā kolektīvs, kurā darbojas dalībnieki  dažādās vecuma paaudzēs. Kopumā mūsu amatierteātris dod iespēju ikvienam pagastā dzīvojošam iedzīvotājam piedalīties kultūras dzīves organizēšanā, personīgi piedaloties amatierteātra izrāžu iestudējumos.

Ik gadu amatierteātris iestudē divas izrādes – vienu piemērotu vasaras sezonai, bet otra vienmēr veltīta Ziemassvētkiem. Kā pati pirmā izrāde uz 2013.gada Ziemassvētkiem tika iestudēta pēc Kārļa Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnavas” motīviem tāda paša nosaukuma izrāde “Kaķīša dzirnavas”. Desmit gadu garumā iestudētas gan latviešu, gan citu tautu pasakas. Amatierteātra izrādes paradzētas visai ģimenei, un tās vienmēr silda skatītāju sirdis un ir balstītas uz morāli ētiskām vērtībām.

Arī  uz šī gada Ziemassvētkiem tika iestudētā izrāde. “Mazo pelēnu Ziemas prieki – SNIEGAVĪRS”, priecēja pagasta iedzīvotājus 29.decembrī, kā arī tas bija īpašs veltījums sveicot mazos bērnus un viņu vecākus pasākumā “Rumbas pagasta mazo bērnu EGLĪTE”. Ar savu izrādi “Mazo pelēnu Ziemas prieki – SNIEGAVĪRS” kolektīvs apciemoja arī p.i.i.”Ābelīte” audzēkņus, un kā jau daudzus gadus, arī šogad amatierteātris dosies uz Rendas Usmas baznīcu, lai pietalītos labdarības pasākumā, kur saziedotā naudiņa nonāk  “Eņģeļi pār Latviju” bērnu veselības veicināšanai.