AktualitātesPašvaldībaRudbāržu pagasts

Rudbāržos pabeigta daudzīvokļu dzīvojamo māju renovācija

default

Šī gada augusta beigās Rudbāržos realizēti projekti par energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Parka ielā 1 un  Jubilejas iela 3. Šobrīd daudzīvokļu ēkas ir nodotas ekspluatācijā, un visi dokumenti iesniegti Altum izvērtēšanai.

“Tā kā daudzdzīvokļu ēkas ir būvētas laikā, kad siltuma efektivitātei netika pievērsta liela uzmanība, iedzīvotājiem bija lieli izdevumi par siltumu, tāpēc tika pieņemts lēmums iesaistīties Altum projektā par energoefektivitātes paaugstināšanu konkrētajās dzīvojamās ēkās,” atzīst SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Sandis Japēņins. Īstenojot projektus, iedzīvotāji iegūs samazinātu siltuma patēriņu, atjaunotu siltuma sistēmu, iespēju pašiem regulēt siltumu savā īpašumā, siltumefektīvus logus, mājas nosiltināšanu (pagrabstāvu, bēniņus un pamatus), kā arī atjaunotu fasādi un jumtu.

default

Būvniecības un sagatavošanās darbi tika uzsākti 2022.gada decembra vidū. Kopējās renovācijas izmaksas par abām ēkām sasniedz 1058865 eiro, no tām Altum atbalsts ir 529451 eiro.

Rudbāržos tiks izbūvēta ar šķeldu kurināma katlumāja

“Saistībā ar nestabilu dabas gāzes cenu tirgū, ko pierādīja 2022.gads, tika pieņemts lēmums būvēt katlumāju Rudbāržos ar alternatīvu kurināmā veidu. Šajā gadījumā tā ir koksnes šķelda. Galvenais mērķis ir nodrošināt siltuma tarifa stabilitāti un pēc iespējas zemāku tarifu iedzīvotājiem, izmantojot to kurināmo, kurš apkures periodā ir lētāks,” informē SIA “Skrundas komunālā saimniecība” valdes loceklis Sandis Japēņins.

Šķeldas katlumājas izbūvei nepieciešams aizņēmums 715789 eiro apmērā. Šobrīd pieprasījums ir iesniegts Valsts kasē.