AktualitātesIzglītībaRendas pagasts

Rendas bērnudārzam jaunas telpas

Jauno mācību gadu Rendas pagasta bērnudārzs, kurš līdz šim atradās Rendas muižas ēkā, darbu sāks jaunās, mūsdienīgās un bērnu vajadzībām pielāgotās telpās.

Turpinot izglītības iestāžu labiekārtošanas projektu, Kuldīgas novada pašvaldība radusi iespēju bērnudārza vajadzībām pielāgot bijušās bibliotēkas telpas. Savukārt bibliotēka jau darbojas Rendas pagasta pārvaldes telpās, dodot iespēju iedzīvotājiem visu aktuālo informāciju iegūt vienuviet.

Jaunais Rendas bērnudārzs lepojas ar jaunām, skaistām telpām, kuras paredzētas 22 bērniem. Izglītības iestāde aprīkota ar visām nepieciešamajām mēbelēm, ērtām gultām un skapīšiem, kā arī rotaļu zonām, kas pielāgotas bērnu atšķirīgajām interesēm. Īpaši mājīgu gaisotni bērnudārzā rada skaistie sienu zīmējumi, kas priecē gan bērnus, gan vecākus un pedagogus.

“Mūsdienīga un motivējoša mācību vide iespējami tuvāk bērnu dzīvesvietai – tāda ir Kuldīgas novada pieeja izglītības iestāžu attīstībā. Lai to nodrošinātu, šovasar Kuldīgas novada skolās un bērnudārzos esam veikuši rekonstrukcijas un remonta darbus. Liels gandarījums, ka Rendas pagasta bērniem nu būs iespēja mācīties skaistās telpās pagasta centrā. Bērnudārzu pieejamību un sakārtotā vide ir būtisks nosacījums dzīvesvietas izvēlē jaunajām ģimenēm – esmu pārliecināta, ka labiekārtotās bērnudārza telpas būs vēl papildus iemesls, lai par savu mājvietu izvēlētos tieši Rendas pagastu.” saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

Pirmo mācību dienu bērnudārzs ieskandināja svinīgā pasākumā bērniem, darbiniekiem un visiem. Bērnus sagaidīja pasaku tēli, lai ar katru sasveicinātos un iepazīstinātu ar jaunajām telpām.  “Rendas jaunais bērnudārzs ir atvērts. Ieguldīts liels darbs, kas vainagojies ar gandarījumu un prieku. Gribu teikt lielu paldies ikvienam, kurš ieguldījis savu darbu, sirdi un enerģiju, lai mūsu pagasta ģimenēm – bērniem un vecākiem –  radītu prieku. Īpaši liels paldies Rendas pagasta pārvaldes vadītājai Kristīnei Kuzminai un viņas komandai, kā arī bērnudārza vadītājai Sanitai Bierandei-Bierenai” saka Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts.