AktualitātesRendas pagasts

Rendā pārrunā pagasta attīstību un ūdenssaimniecības jautājumus

20. marta vakarā Rendas pagasta iedzīvotāji tikās ar Kuldīgas novada domes pārstāvjiem un SIA “Kuldīgas ūdens” valdes priekšsēdētāju Andri Kļaviņu, lai pārrunātu aktuālākās tēmas par pagasta un novada attīstību, ūdenssaimniecību un citiem jautājumiem.

Sapulces sākumā Rendas pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Kuzmina iepazīstināja klātesošos ar paveiktajiem darbiem un kultūras notikumiem pagastā 2023. gadā.  Pārvaldniece pauda prieku par Rendas bērnudārza jaunajām, mājīgajām telpām pagasta centrā. Tāpat tiek risināti jautājumi par finansējuma piesaisti pieturvietas izveidei, kā arī grants ceļa stāvokļa uzlabošanu pie bērnudārza.

Viena no galvenajām diskutētajām tēmām bija ūdenssaimniecība. No 2015. gada, SIA “Kuldīgas Ūdens” pārņemot visu novadu, uzņēmums ir saskaries ar problēmām attiecībā ar ūdensapgādi un kanalizāciju Rendas pagastā. Uzņēmuma jārisina biežas avārijas situācijas veco ūdensvadu dēļ, kas iespēju robežās pakāpeniski tiek mainīti. Sāpīgs jautājums ir par kanalizācijas sistēmu – tās remontdarbiem nepieciešami lieli līdzekļi. Diskusijā tika izvirzīts priekšlikums apzināt saimniecības, kas vēlētos pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai un  aprēķināt projekta izmaksas – tālāk tās detalizēti vērtēt turpmākajās, atsevišķi veidotās sapulcēs, ar SIA “Kuldīgas ūdens” pārstāvjiem un interesentiem.

Noslēgumā tika pārrunāti dažādi saimnieciski jautājumi – privāto īpašumu sakopšana, zāles pļaušana un citi jautājumi. Pagasta pārvalde aicināja iedzīvotājus būt atbildīgiem un kopīgiem spēkiem domāt par to, lai pagasts izskatītos skaists un sakopts.