AktualitātesRaņķu pagasts

Raņķu pagastā izvietotas masu ierobežojuma zīmes

Raņķu pagasta autoceļi, kuros pastāvīgie noteikti ierobežojumi transportam, kura masa pārsniedz 7t:

6278A002 Tīriņi – Gulbji – Bišavas

6278B007 Dumpīšu ceļš

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, neievērojot masas ierobežojumu zīmes, var braukt tikai operatīvie transportlīdzekļi, Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētie svaigpiena transportlīdzekļi un transportlīdzekļi, kas veic kritušu lopu izvešanu. Personām, kas vēlas veikt kravas pārvadājumus šajos ceļos ar transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7t, kā arī materiālu krautņu izveidei pašvaldības ceļa nodalījuma joslā, neatkarīgi no laikapstākļiem jāvēršas pašvaldībā ar pieteikumu ceļa izmantošanai.