AktualitātesKultūra

Piešķir finansējumu novada kultūras pasākumiem un biedrībām

Kuldīgas novada pašvaldība piešķīrusi finansējumu kopumā 25 000 eiro apmērā  novada kultūras pasākumiem un biedrībām, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu – tā 29. februāra domes sēdē lēma deputāti.

Kuldīgas novadā aktīvi darbojas biedrības, kuru mērķis ir sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu, iesaistīt iedzīvotājus dažādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā. Biedrības aktīvi līdzdarbojas ar kultūru, mākslu, jaunradi, tautas mākslu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī ar radošiem pasākumiem bagātina novada kultūras dzīvi.

Biedrību līdzekļi galvenokārt veidojas no biedru naudām, tās piesaista līdzekļus arī no dažādiem fondiem, ziedojumiem un Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem. Tomēr bez pašvaldības atbalsta biedrības nevar īstenot savus mērķus, līdzdarboties sabiedrības procesos, palīdzēt pašvaldības darbā un funkciju veikšanā, lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos.

Lai veicinātu mūsdienīgas kultūrvides attīstību Kuldīgas novadā, nodrošināt kultūrtelpu ar kvalitatīvām aktivitātēm, veicināt jaunradi un radošumu, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, inovatīvas, kā arī novada iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs, pašvaldība jau vairākus gadus pēc kārtas rīko konkursu līdzfinansējuma saņemšanai.

Šogad projektu konkursam saņemti 58 pieteikumi, no kuriem 37 guvuši atbalstu.  Kopumā kultūras pasākumiem, biedrībām un nodibinājumu, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, šogad pašvaldība novirzīs 25 000 eiro. No tiem 20% jeb 5 000 biedrību atbalstam un 20 000 eiro kultūras projektu atbalstam.

Šogad kopējā pieprasītā summa bija 65456,4 eiro, biedrību atbalstam tika pieprasīti 9928,02 eiro, bet kultūras projektiem – 55528,38 eiro.

Līdzekļu sadalījums biedrību darbības atbalstam 2024. gadā

Nr. Projekta nosaukums Organizācija Piešķirtais finansējums EUR
1. Biedrības “Suitu kultūras mantojums” atbalsts Biedrība “Suitu kultūras mantojums” 570
2. Biedrības “ Čaupe” darbības atbalsts Biedrība “ Čaupe” 400
3. Atbalsts “Kuršu brīvciemi” biedrības kultūrtelpai Biedrība “Kuršu brīvciemi” 600
4. Biedrības Līvija darbības atbalstam Biedrība “Līvija” 1050
5. Biedrības “Alsungas viedais ciems” darbības nodrošināšana kultūras jomā Biedrība “Alsungas viedais ciems” 300
6. Atbalsts nodibinājumam “Demokrātijas fonds” 2024 Nodibinājums “Demokrātijas fonds” 300
7. Kuldīgas dejotāju biedrības darbības atbalstam Kuldīgas dejotāju biedrība 300
8. Atbalsts biedrības “MESS” darbībai Biedrība MESS 250
9. Biedrības “Snēpeles pagasta deju kolektīvs” darbības atbalsts 2024. gadā Biedrība “Snēpeles pagasta deju kolektīvs” 230
10. Atbalsts biedrības “CANTARE” darbībai Biedrība “Cantare” 300
11. Atbalsts biedrībai “Kursas raksti” Biedrība “Kursas raksti” 200
12. biedrības “Sprādziens” darbības atbalstam Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība “Sprādziens” 500
KOPĀ: 5000

Līdzekļu sadalījums finansiālajam atbalstam kultūras pasākumiem 2024. gadā:

Nr. Projekta nosaukums Organizācija Piešķirtais finansējums EUR
1. “Par zaļu pat vēl zaļāks” Snēpeles mūzikas biedrība “Kā ir, tā ir” 1000
2. “Sapņi auklēti nākotnei – novadnieka Edgara Račevska piemiņas pasākums” Lipaiķu evaņģēliski luteriskā draudze 1000
3. Torņu sasaukšanās 2024 Vārmes pagasta attīstības biedrība “Vārme” 1000
4. Vasaras saulgrieži Laidu pagasta Rudē Biedrība Laidu laipa Artis Roberts 300
5. Mākslas dārzs – dzejas dārzs Biedrība. Mākslas un radošuma telpa M22 500
6. Biedrība “Līvija” izstāžu organizēšanai Biedrība “Līvija” 500
7. “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas nozīme un ieteikumi” Biedrība “Suitu kultūras mantojums” 1000
8. Cecīlijas diena Padures muižā 2024 Biedrība “Padures jaunmuižnieku apvienība” 700
9. Pikniks ģimenēm viduslaiku noskaņās Biedrība “Alsungas viedais ciems” 1000
10. Kuldīgas aizmirstā dārza stāsts Biedrība „Kultūras projektu koordinācijas centrs” 1000
11. Rezidenču un kultūras pasākumu programma mākslas telpā “Studija”, Kaļķu ielas kvartālā Biedrība “Blind Carbon Copy” 500
12. Koncertlekcija –  Vēsture. Mūzika. Rozes Biedrība Cantare 400
13. Saulrieta vakari Nīkrācē – 2024 Biedrība „CURONICA” 1000
14. Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē Biedrība “CURONICA” 1000
15. Demokrātijas kafejnīca 2024 Biedrība “Kurzemes NVO centrs” 1000
16. Nepopulāro mūzikas instrumentu festivāls “Klausies un brīnies” Biedrība Give and Get 1000
17. Kurzemes stāstnieku festivāls “Ziv Zup” Biedrība “Kūrava” 500
18. Atmiņas un sapņi. VPDK “Sābri” 5 gadu jubilejas koncerts Biedrība “Mēs Pelčiem” 500
19. Klausies, lasi! Radi pats! Biedrība “Kursas raksti” 500
20. Domā līdzi un rīkojies Biedrība “Kursas raksti” 500
21. Vasaras Saulstāvji Rudbāržos Biedrība “Šēra” 800
22. “UNDERGROUND KULDĪGA 2024” Kuldīgas aktīvo jauniešu biedrība “Sprādziens” 1000
23. Meteorīti Ķimalē SIA Ķimales Muiža 1000
24.  Alsungas jauniešu diena’24 līdzdalības festivāls Jauniešu biedrība “Liepu ielas radošais kvartāls” 1000
25. DIEVS, TAVA ZEME DEG! Mūzikas un mākslas attīstības fonds “Balsis” 1300
KOPĀ: 20000