AktualitātesPelču pagastsPagasti

Pelču pils vēsturiskajā bibliotēkā tapusi interaktīva ekspozīcija “Stāstu skapji”

Pateicoties Kuldīgas novada pašvaldības īstenotajam projektam, Pelču pilī pārmaiņas piedzīvojusi vēsturiskā bibliotēka – restaurētas koka kāpnes, kā arī izveidota jauna ekspozīcija “Stāstu skapji,” kas interaktīvā veidā, izmantojot gaismas projekcijas un audio stāstus, iepazīstina ar Pelču pils un pagasta vēsturi.

Pelču pils vēsturiskā bibliotēka ir vienīgā šāda veida saglabātā bibliotēka Latvijā. Tajā iespējams apskatīt ne tikai seno grāmatu krājumus, bet arī unikālo ozolkoka interjeru un seno centrālapkures sistēmu, kur pa iebūvētām lūkām grāmatu skapjos savulaik plūdis siltais gaiss.

Projekta “Pelču pils vēsturiskās bibliotēkas kāpņu restaurācija un “Stāstu skapju” ekspozīcijas izveide” ietvaros veikti restaurācijas darbi bibliotēkā esošajām koka vītņu kāpnēm un izveidota patstāvīga ekspozīcija “Stāstu skapji”. Interaktīvā ekspozīcija ļauj ikvienam iepazīt ne tikai pašu bibliotēku, bet arī Pelču pagasta vēsturi kopumā. Ieklausoties audiogida stāstījumos par Pelču pils un pagasta vēsturi, tā vienlaikus dod iespēju vērot krāšņas gaismēnu projekcijas griestos.

Ekspozīcija veidota tā, lai būtu saistoša dažādām vecuma grupām – ierīkota grāmatu spēle “Puzle”, atmiņas spēle vizuālās uztveres trenēšanai, kā arī spēle “Leģendu detektīvs”, kas interesantā veidā ļaus iepazīt visu ekspozīciju.

Lai vēsturiskā Pelču pils bibliotēka varētu uzņemt lielāku cilvēku skaitu un būtu iespēja izmantot telpas divu līmeņu interjeru un galeriju, jeb tautā saukto balkonu, apmeklētāju drošībai bija nepieciešams restaurēt vēsturiskās koka kāpnes, kurām bija konstatēta kāpņu progresējošā ģeometriskā nobīde un, veicot restaurāciju, šīs nepilnības novērstas.

Sadarbojoties ar Pelču pagasta pārvaldi tiks nodrošināts, ka interaktīvā ekspozīcija “Stāstu skapji” būs pieejama apmeklētājiem visa gada garumā.

Projekts “Pelču pils vēsturiskās bibliotēkas kāpņu restaurācija un “Stāstu skapju” ekspozīcijas izveide” realizēts ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) daļēju atbalstu, projekta Nr.22-02-AL31-A019.2201-000004. Kopējās projekta izmaksas, ieskaitot kāpņu restaurāciju un tai nepieciešamās dokumentācijas izstrādi, kā arī ekspozīcijas izvietošanu un videosižeta izveidi ir  45226.81 EUR, no kuriem 34842.42 EUR ir ELFLA finansējuma daļa un 10384.39 EUR ir pašvaldības budžeta līdzfinansējums.