Pelču pagasts

Pelču pagastā spriež par ceļiem un pils parka remontdarbiem

Foto: Ričards Sotaks

Iedzīvotāju sapulcē Pelču pagastā piedalījās Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, vietnieks Artis Roberts, izpilddirektores vietniece Agnese Buka un pagasta pārvaldes vadītājs Matīss Ciņķis. Sapulces laikā tika apspriesti daudzi aktuāli jautājumi – tostarp Pelču pils un parka, kā arī ceļu remontdarbi un iedzīvotāju padomes veidošana.  

Iedzīvotāji rosināja atjaunot Pelču pils parku, taču, lai varētu saprast, kā tas vēsturiski ticis veidots, nepieciešama inventarizācija. Kuldīgas novada domes vadība skaidroja, ka finansējums parku uzturēšanai un sakopšanai ir atvēlēts ik gadu. Šogad budžetā ir plānotas divas inventarizācijas parkiem – to, kuriem tā notiks, tiks precizēts līdz ar jaunā budžeta pieņemšanu. Izskanēja jautājums arī par Pelču pils jumta remontdarbiem – pašvaldība apstiprināja, ka remontdarbus plānots uzsākt jau drīzumā. 

Iedzīvotāji pauda satraukumu, ka skolas tuvumā ir izveidojusies nelegāla smēķētava, kura regulāri tiek piegružota, bojāta apkārtne. Pašvaldības vadība apsolīja informēt skolu un aicināt policiju pievērst pastiprinātu uzmanību šai vietai. 

Runāja arī par jauno Pašvaldību likumu, kas paredz iedzīvotāju padomes veidošanu. Tiks dota iespēja iedzīvotājiem darboties padomēs – tām būs konsultatīva un atbalstoša funkcija. Padomēs varēs lemt par dažādiem pagasta attīstības jautājumiem, tiks dota iespēja pieteikties līdzdalībai un saņemt finansiālu atbalstu ieceres īstenošanai. Plānots, ka līdz rudenim izstrādās kārtību, kādā padomes tiks veidotas, lai tās varētu sākt darbu un realizēt iedzīvotāju idejas.

Tāpat Kuldīgas novada domes vadība iedzīvotājus informēja, ka ir iezīmēts zemesgabals Ābeles ciemā, kur plānots attīstīt rotaļlaukumu ar Eiropas fondu finansējumu, līdzīgi kā tas tika izdarīts Pelču centrā.