AktualitātesJaunumiSabiedrības līdzdalība

Paziņojums par plānošanas dokumenta “Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam” pieņemšanu

Paziņojums par plānošanas dokumenta “Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam” pieņemšanu

Plānošanas dokumenta nosaukums: „Ziemeļkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.-2027. gadam” (Plāns).

Plāna izstrādātājs: Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils domes administrācija” reģ. Nr. 90000051970, juridiskā adrese: Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 63601100, e-pasta adrese: dome@ventspils.lv.

Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627504, e-pasta adrese: gc@geoconsultants.lv.

Informācija par plāna stāšanos spēkā: Atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 10. pantā (2) daļā noteiktajam, Plāns stājas spēkā pēc tam, kad to apstiprinājušas visas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības. Plānu ir apstiprinājušas Ventspils valstspilsēta, Jūrmalas valstspilsēta, Talsu novada, Tukuma novada, Ventspils novada un Kuldīgas novada pašvaldība. Plāns pieņemts 2023. gada 28. decembrī.

Plāns, tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats, Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 10. novembra Atzinums Nr. 4-03/17/2023 “Par Ziemeļkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam Vides pārskatu” apstiprināšanu, informatīvais ziņojums, tai sk. informācija par monitoringa ziņojuma termiņiem no 2024. gada 11. janvāra ir pieejami tīmekļa vietnē: www.geoconsultants.lv.