AktualitātesAlsungas pagasts

Paziņojums par K2 Ventum vēja elektrostaciju parka būvniecības un 330/110kV elektropārvades pieslēguma izveides IVN Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētajai darbībai ir piemērota IVN procedūra ar Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmumu Nr.5-02/34.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “K2 Ventum”, reģistrācijas numurs  40203344430, juridiskā adrese: Brīvības gatve 310 – 80, Rīga, LV-1006, elektroniskā adrese: info@k2ventum.lv

Paredzētā darbība ietver “K2 Ventum” vēja elektrostaciju parka būvniecību   Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā. Tai skaitā arī iekšējo piebraucamo ceļu, 33kV kabeļu, un vēja parka 330/110kV apakšstacijas pieslēguma pie AS “Augstsprieguma tīkls” esošās 330/110kV gaisvadu elektropārvades līnijas LNr.425 “Grobiņa-Ventspils” būvniecību.

Paredzētās darbības vieta: VES parka būvniecība Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā, mežu teritorijā; elektropārvades pieslēguma izveide Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā un Kuldīgas novada Alsungas pagastā. Kabeļlīniju savienojumam ar Latvijas energoapgādes sistēmu 27km garumā  plānots izbūvēt esošās transporta infrastruktūras teritorijā – bijušā šaursliežu dzelzceļa trasē, kas šobrīd ir koplietošanas autoceļš.

VES parkā plānots uzstādīt vēja elektrostacijas, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 7,5 MW. Vēja parkā plānots uzbūvēt 61 VES A alternatīvajā variantā un 55 VES B alternatīvajā variantā.

Ar informāciju par paredzēto darbību var iepazīties:

  • Kuldīgas novada interneta mājas lapā https://kuldigasnovads.lv/
  • SIA “K2 Ventum” interneta mājas lapā k2ventum.lv
  • Drukātā veidā Alsungas pagasta pārvaldē, Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads, darba dienās, darba laikā

Sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2024.gada 10. janvāra līdz 2024.gada 10.februārim. Šajā laika posmā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi

  • SIA K2 Ventum: Brīvības gatve 310 – 80, Rīga, LV-1006, elektroniskā adrese: info@k2ventum.lv
  • Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,  vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2024.gada 24.janvārī plkst. 16:00  Alsungas kultūras namā,  Ziedulejas iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads .

Kontakttālrunis: 29545377