AktualitātesPagastiGudenieku pagasts

Paziņojums par dabas lieguma “Gudenieki” pārvaldības plāna izstrādes uzsākšanu

Dabas liegums “Gudenieki”. Foto no Dabas aizsardzības pārvaldes arhīva.

Dabas aizsardzības pārvalde ES LIFE programmas projekta “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature)  ietvaros ir sagatavojusi jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānu izstrādes ietvaru (https://latvianature.daba.gov.lv/wp-content/uploads/2022/11/D_C2_Jaunais_planu_ietvars_uzlabojumi_Ozols_.pdf) un uzsāk testa plāna izstrādi pilotteritorijai – īpaši aizsargājamai dabas teritorijai un Natura 2000 teritorijai – dabas liegumam “Gudenieki”.

Dabas liegums “Gudenieki” atrodas Kuldīgas novada Gudenieku pagastā, tas izveidots 1999. gadā kadiķu audžu aizsardzībai. Iepriekš dabas aizsardzības plāns šai teritorijai tapa 2002. gadā (https://www.daba.gov.lv/lv/gudenieki) un bija spēkā līdz 2006. gadam. Šo gadu laikā ir būtiski mainījusies situācija dabā un ir radusies nepieciešamība pārvērtēt un aktualizēt teritorijas dabas aizsardzības mērķus un noteikt to īstenošanai nepieciešamos pasākumus.

Aicinām ikvienu interesentu līdz 2023. gada 12. oktobrim izteikt savu viedokli un sniegt konstruktīvus priekšlikumus par dabas lieguma attīstības vīziju, aizpildot šo anketu: https://ej.uz/sabiedrībasiesaiste vai arī adresējot rakstiskus priekšlikumus Dabas aizsardzības pārvaldei (Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150, vai pasts@daba.gov.lv). Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE-IP LatViaNature dabas aizsardzības jautājumu eksperti Kristīni Vilciņu, kristine.vilcina@daba.gov.lv, tālr. 26554868