AktualitātesPolicija

Pašvaldības policija atskurbšanas pakalpojumu nodrošinās Ventspilī

Fabrikas iela 2a
Foto: Ventspils pašvaldība

Ar 2024. gadu stājies spēkā pašvaldības pienākums nodrošināt atskurbšanas pakalpojuma pieejamību. Kuldīgas novada pašvaldības deputāti gada izskaņas sēdē lēma slēgt sadarbības līgumu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldību – turpmāk iedzīvotāji, kuriem būs nepieciešami šie pakalpojumi, tiks nogādāti atskurbtuvē Ventspilī.

Lai nodrošinātu klientiem diennakts uzraudzību, pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas samariešu apvienība”. Atskurbtuve Ventspilī, Fabrikas ielā 21, kur telpas pielāgotas atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšanai, sadarbosies ar Ventspils valstpilsētas, Ventspils novada un Kuldīgas novada pašvaldību.

Atskurbināšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamais personālresurss – atskurbtuves uzraugošais personāls – dežurants, kas pieņem klientus, veic to pastāvīgu uzraudzīšanu, gādā par drošību, nepieciešamības gadījumā nodrošina pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas pasākumus un operatīvo dienestu izsaukšanu, kā arī apkopējs, kas nodrošina atskurbtuves telpu higiēnas prasību ievērošanu

Sadarbība ar Ventspils valstspilsētu atskurbšanas pakalpojuma nodrošināšanā būtiski atvieglos pašvaldības policistu ikdienu – ja personai nebūs patstāvīga mājokļa vai kāda cita vieta, kur nogādāt to drošā vietā, pašvaldības policisti tos nogādās atskurbtuvē.

Atskurbināšanas pakalpojuma mērķis ir sabiedriskās drošības un kārtības ietvaros izolēt un nodrošināt iespēju atgūties no skurbuma personai, kura alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmes rezultātā zaudējusi spēju adekvāti rīkoties un reaģēt, kā rezultātā var nodarīt kaitējumu sev vai apkārtējiem.

Protams, ka katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli – persona tiks nogādāta tikai galējās nepieciešamības gadījumā, vispirms NMPD darbiniekiem veicot medicīnisko apskati,” stāsta Kuldīgas novada pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns. Tikai pēc veselības stāvokļa apzināšanas, un pozitīva mediķu atzinuma saņemšanas priekš transportēšanas, persona tiks tālāk nogādāta atskurbtuvē. Papildus norādām, ka pašvaldības policistu aizvestā persona pēc atskurbšanas atpakaļ netiks transportēta.