AktualitātesPolicija

Pašvaldības policija atgādina vecākiem pārrunāt svarīgāko par drošību ar bērniem un jauniešiem

Sagaidot jauno mācību gadu, Kuldīgas novada pašvaldības policija pievērš uzmanību bērnu drošībai. Šajā mācību uzsākšanas laikā ir īpaši svarīgi vecākiem pārrunāt ar bērniem ceļu satiksmes noteikumus, uzvedību skolā un brīvajā laikā, kā arī vispārējo bērna drošību.

Kad skolēni atgriezīsies mācībās septembrī, daudzi no viņiem izmantos velosipēdus, skrejriteņus vai elektroskrejritenus, lai nokļūtu skolā. Tāpēc, lai nodrošinātu viņu drošību gan uz ceļa, gan uz gājēju pārejām, braucot ar velosipēdu vai citiem transportlīdzekļiem Kuldīgas novada pašvaldības policija mudina vecākus veikt sarunas ar bērniem, atgādinot būt uzmanīgiem un ievērot noteikumus:

  1. Pirms šķērsot ceļu, vispirms jāskatās pa kreisi un tad pa labi;
  2. Šķērsojot ceļu, nelietot mobilo telefonu;
  3. Šķērsot gājēju pāreju tikai tad, kad transportlīdzeklis ir pilnībā apstājies;
  4. Būt īpaši uzmanīgiem lietus vai tumšākā laikā, kā arī izmantot atstarojošos elementus.

Vecākiem jānodrošina, ka bērni, braucot ar velosipēdu, valkā ķiveri un atbilstošu apģērbu. Ir svarīgi, lai bērns nebrauktu pāri gājēju pārejai un ievērotu citus satiksmes noteikumus, pārvietojoties ar velosipēdu vai citu transporta līdzekli (ar ceļu satiksmes likumu var iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/id/45467-celu-satiksmes-likums ). Īpaša uzmanība jāpievērš arī elektroskrejriteņu vadītājiem – ievērot atļauto ātrumu un cienīt citus gājējus. Nereti nelaimēm ir vainojama bērnu pārgalvība un neuzmanība. Vecāku pienākums ir sagatavot bērnus ceļa satiksmē, lai viņi saprastu drošības principus.

Kā arī kārtības sargi lūdz arī autovadītājiem būt uzmanīgiem, it īpaši izglītības iestāžu, parku, sporta laukumu tuvumā.

Pašvaldības policijas inspektori 1. septembrī pastiprinātā režīmā uzraudzīs sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Tiks dežūrēts pie dažādām izglītības iestādēm, kā arī tiks patrulēts pilsētā, pārbaudot vai nepilngadīgie jaunieši nesmēķē un nelieto alkoholu.

Kārtības sargi iedrošina bērnu un jauniešu telefonos saglabāt gan pašvaldības policijas patruļas tālruni (28881288), gan Valsts policijas numuru (110). Tikmēr mazākiem bērniem, sākumskolas vecuma, vēlams būtu izstrādāt drošāko maršrutu uz mājām, ja vecāki nevar nodrošināt transportu uz dzīvesvietu.

Tāpat Kuldīgas novada pašvaldības policija iedrošina pedagogus klašu stundās ar skolēniem runāt par to, kā bērniem uzvesties skolā, skolas teritorijā, uz ielas, kā arī atgādināt, ka smēķēt, lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas nepilngadīgām personām ir aizliegts.

Sargāsim bērnus un nodrošināsim viņu drošību gan ikdienā, gan uz ceļa, lai viņi droši varētu iesākt jauno mācību gadu septembrī!