Policija

Pašvaldības policija aicina sakopt savus īpašumus

Tuvojoties Līgo svētkiem, Kuldīgas novada pašvaldības policija aicina novada iedzīvotājus rūpēties par savu īpašumu tīrību un kārtību, īpaši pilsētu teritorijās, lai svētku laikā mūs ieskauj patīkama un estētiska vide.

Pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību tiem īpašumiem un vietām, kurās zāle vēl nav nopļauta.

Pašvaldības policija katru dienu brauks noteiktos maršrutos pa novada teritoriju, lai preventīvi identificētu un risinātu jautājumus saistībā ar nesakoptām teritorijām. Atgādinām, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. KNP/2022/29 “Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” 4.2. punkta apakšpunkts, nosaka, ka piegulošajā teritorijā zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 cm.

Pašvaldības policija, identificējot problemātiskās vietas, sazināsies ar nesakopto īpašumu īpašniekiem, lai vienotos par konkrētu termiņu, kurā īpašums jāsakopj. Ja pēc atkārtotas pārbaudes konstatēts, ka policistu prasības nav ievērotas, par saistošo noteikumu pārkāpšanu var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods – fiziskajām personām no 10 EUR līdz 150 EUR, juridiskajām personām – no 10 EUR līdz 300 EUR.

Kuldīgas novada pašvaldības policija mudina arī iedzīvotājus aktīvi iesaistīties, norādot uz problemātiskajām vietām, lai kopīgiem spēkiem risinātu radušās problēmas. Informāciju var sniegt, zvanot pašvaldības policijas patruļai pa tālruni 28881288, vai sūtot ziņu/attēlus “WhatsApp” aplikācijā. Anonimitāte garantēta.