Aktualitātes

Pasniegs sudraba karotītes mazuļiem

Otrdien, 9. aprīlī plkst. 11:00 un 14:00, Kuldīgas novada pašvaldība domes lielajā zālē (Baznīcas iela 1, Kuldīgā) rīkos svinīgus pasākumus, lai sveiktu kopumā 126 Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļā 2023. gada otrajā pusē reģistrētos mazulīšus un viņu vecākus. Kuldīgas novada pašvaldības piemiņas dāvanu – sudraba karotītes saņems mazuļi, kuri dzimuši laika posmā no 2023. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.

Katra ģimene ir saņēmusi personīgu uzaicinājumu uz pasākumu. Ģimenes, kuras nevarēs ierasties, dāvanu pēc pasākuma varēs saņemt Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļā, bet Skrundā un pagastos deklarētie mazuļi – savās pagastu pārvaldēs.

Atgādinām, ka Kuldīgas novada pašvaldība izmaksā arī vienreizēju pabalstu saistībā ar bērniņa piedzimšanu. Pabalstu izmaksā par katru jaundzimušo bērnu, kura dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas novadā. Pabalstu var saņemt, ja viena vai abu vecāku, aizbildņa vai adoptētāja deklarētā pamata dzīvesvieta vismaz sešus mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsta apmērs ir 200 vai 100 EUR. To var pieprasīt sešu mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas, adopcijas vai aizbildnības nodibināšanas dienas. Pabalstu izmaksu administrē Sociālais dienests.

Iesniegumu pabalsta saņemšanai mazuļa vecāki var aizpildīt, ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, vai arī iesniegt sev ērtā laikā elektroniski.

Plašāka informācija par pasākumu, sazinoties ar dzimtsarakstu nodaļu pa tālr. 63323845.