AktualitātesJaunumiSabiedrības līdzdalība

Paziņojums par atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums par atkārtotu ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai K2 Ventum vēja elektrostaciju parka būvniecība un 330/110kV elektropārvades pieslēguma izveide.

Paredzētajai darbībai ir piemērots Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmums Nr.5-02/34 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Paredzētās darbības ierosinātāja ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “K2 Ventum”, reģistrācijas numurs  40203344430, juridiskā adrese: Brīvības gatve 310 – 80, Rīga, LV-1006, elektroniskā adrese: info@k2ventum.lv

VPVB ar 13.03.2023. Lēmumu Nr. 5-02-1/2/2023 “Par grozījumiem 2021. gada 30. novembra Lēmumā Nr. 5-02/34 “par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” un sabiedrības informēšanas pasākumiem” uzdod Ierosinātājai nodrošināt sabiedrības informēšanu un veikt atkārtotu Sākotnējo apspriešanu, ievērojot Novērtējuma likuma 15. pantā un  Noteikumu Nr. 18 22. – 28. punktā noteikto.

Paredzētā darbība: K2 Ventum vēja elektrostaciju (VES)  parka būvniecība un elektropārvades pieslēguma (EPK) izveide.

Paredzētās darbības vieta: VES parka būvniecība Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā, mežu teritorijā; elektropārvades pieslēguma izveide Dienvidkurzemes novada Sakas pagastā un Kuldīgas novada Alsungas pagastā. Kabeļlīniju savienojumam ar Latvijas energoapgādes sistēmu 27km garumā  plānots izbūvēt esošās transporta infrastruktūras teritorijā – bijušā šaursliežu dzelzceļa trasē, kas šobrīd ir koplietošanas autoceļš.

VES parkā plānots uzstādīt vēja elektrostacijas, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 7,5 MW. Vēja parkā plānots uzbūvēt 61 VES A alternatīvajā variantā un 55 VES B alternatīvajā variantā.

Ar informāciju par paredzēto darbību var iepazīties:

Atkārtotā sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2023.gada 13. decembra līdz 2024.gada 02. janvārim. Šajā laika posmā var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173,   www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.

Laika posmā no  13.decembra līdz 29.decembrim interneta vietnē www.k2ventum.lv  būs pieejama prezentācija par paredzēto darbību. Minētajā laika posmā jautājumus varēs uzdot izmantojot  e-pastu inga.gavena@gmail.com, tiks nodrošināta atbilžu sniegšana vienas darba dienas laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 28.decembrī plkst. 16:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija tiks publicēta  minētajās interneta vietnēs, pēc pieprasījuma saiti varēs saņemt arī  e-pastā inga.gavena@gmail.com.

Kontakttālrunis: 29545377