AktualitātesIzglītība

Olimpiāžu rezultāti 2023./2024. noslēgumā

Lepojamies ar Kuldīgas novada skolēniem, kuri uzrādījuši labus rezultātus  olimpiādēs laika posmā no 2023./2024. marta līdz maijam.

Matemātikas valsts 74.olimpiādes novada posms 5.-8.klasēm norisinājās 2024.gada 8.martā.

Olimpiādē piedalījās 64 skolēni no V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, Skrundas vidusskolas, I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas, Alsungas, Ēdoles un Vārmes pamatskolām. Olimpiādes darbus vērtēja katrā klašu grupā atsevišķi.

8.klašu grupa: 1.vieta – Alise Madara Mikucka (Ēdoles pamatskola, skolotāja I.Liberģe) un 1.vieta – Adrians Grigorjevs (I.Zeberiņa Kuldīgas pamatsk., sk. S.Ķergalve), 2.vieta – Anna Reimane (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. D.Zomerovska), 3.vieta – Lelde Migoviča (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. D.Zomerovska). Atzinība – Olivers Purviņs (Kuldīgas Centra vsk., sk. S.Lapiņa), Roberts Serpāns, Daniela Čīma (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. D.Zomerovska), Matīss Gertke (Kuldīgas Centra vsk., sk. I.Vaselāne).

7.klašu grupa: 1.vieta – Marta Hartmane (Skrundas vidusskola, skolotāja  U.Ziņģe), 2.vieta – Undīne Baloda (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. L.Līce), 3.vieta – Mērija Anna Mazūre (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. M.Megne). Atzinība – Sofija Stjopočkina (Kuldīgas Centra vsk., sk. M.Birzniece).

6.klašu grupa: 1.vieta – Nikola Matisone (I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskola, skolotāja S.Reimane), 2.vieta – Klāvs Tiltiņš (I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskola, sk. S.Reimane), 3.vieta – Šarlote Šlegelmilha (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussk., sk. A.Kāla). Atzinība – Sāra Āboliņa (Vārmes pamatsk., sk. G.Grulle), Gustavs Blinds (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. U.Birzniece), Anete Gribēna (Kuldīgas Centra vidussk., sk. L.Zariņa).

5.klašu grupa: 1.vieta – Mikuss Ungurjans (Alsungas pamatskola, sk. G.Freibega), 2.vieta – Austra Reimane (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. L.Līce), 3.vieta – Rolands Alševskis (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. A.Bergmane), Lukas Ozolnieks (Kuldīgas Centra vidussk., sk. I.Vaselāne). Atzinība – Keita Gailīte (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. A.Bergmane), Valters Tovstuļaks (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussk., sk. A.Kāla), Emīlija Pētersone (Kuldīgas Centra vidussk., sk. I.Vaselāne), Mārtiņš Krauja (Kuldīgas Centra vidussk., sk. I.Vaselāne).

Vizuālās mākslas olimpiādes novada posms 1.-9.klasēm 2024.gada martā

Olimpiādē piedalījās 115 skolēni no I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas un Alsungas, Ēdoles Vārmes, Turlavas,  Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolām, Vilgāles sākumskolas, Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Skrundas vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas un Kuldīgas Centra vidusskolas.

Olimpiādes darbus vērtēja katrā klašu grupā atsevišķi.

1.-2.klašu grupa: 1.vieta – Estere Seļava (Vilgāles sākumskola, skolotāja A.Stūrīte), 2.vieta – Dārta Grīniņa (Skrundas vidussk., sk. I.Krūkle), 3.vieta – Ance Ķirse (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. I.Incenberga). Atzinība – Sendija Martinkena (Z.A.Meierovica Kabiles pamatsk., sk. N.Vizbule), Jūlija Priede (Turlavas pamatsk., sk. L.A.Grīnvalde), Lūcija Īvāne (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. I.Bergmane), Eduards Bērtulis (Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs, sk. I.Zelcere), Džesika Leismane (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk.I.Vitte), Patrīcija Liepiņa (Kuldīgas Centra vidussk., sk.V.Bukāte).

3.-4.klašu grupa: 1.vieta – Marta Celmiņa (Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola, skolotāja N.Vizbule), 2.vieta – Maksis Galvenieks (Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs, sk. I.Zelcere), 3.vieta – Māra Hlomova (Alsungas pamatskola, sk. L.Puķīte). Atzinība – Emīls Irbe (Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs, sk. I.Zelcere), Karīna Jansone (I.Zeberiņa Kuldīgas psk., sk. I. Zīverte), Marta Gluškova (I.Zeberiņa Kuldīgas psk., sk. I. Zīverte), Amanda Šternberga (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk.A.Melne), Alīna Raimunta (Skrundas vidusskola, sk. G.Rēdere), Paula Druva (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussk., sk. I.Vīksna), Jasmīna Lapsiņa (Kuldīgas Centra vidussk., sk. A.Grundmane).

5.-7.klašu grupa: 1.vieta – Elisona Brūkle (Alsungas pamatskola, skolotāja L.Puķīte), 2.vieta – Ivonna Kalnmale (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. A.Melne) un Viktorija Strautiņa (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussk., sk. M.Straume), 3.vieta – Eva Zalcmane (Skrundas vidussk., sk. A.Dēvica). Atzinība – Dārta Druvaskalna (Vārmes pamatsk., sk. A.Celmiņa), Anniņa Krauča (I.Zeberiņa Kuldīgas pamatsk., sk. I.Zīverte), Rūdolfs Miķelsons (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. A.Melne), Kristiana Valtenberga (Skrundas vidussk., sk. A.Dēvica), Marisa Rēdere (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussk., sk. I.Pūce), Nikola Viktorija Kuzņecova (Kuldīgas Centra vidusskola, sk. A.Grundmane), Sofija Stjopočkina (Kuldīgas Centra vidussk., sk. A.Grundmane).

8.-9.klašu grupa: 1.vieta – Petra Agnija Lasmane (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, skolotāja I.Pūce), 2.vieta – Sabīne Gluškova (Vārmes pamatsk., sk. A.Celmiņa), 3. vieta –  Marta Dārziņa (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. A.Melne). Atzinība – Santa Brūkle (Alsungas pamatsk., sk. L.Puķīte), Alise Kronberga (I.Zeberiņa Kuldīgas pamatsk., sk. I.Zīverte), Una Kadiķe (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. A.Melne), Elīza Meržvinska (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidussk., sk. I. Pūce).

Vēstures olimpiādes novada posms 8. klases skolēniem 2024.gada 26.martā

Olimpiādē piedalījās 24 skolēni no I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas un Ēdoles, Alsungas, Vārmes, Turlavas,  Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolām, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Skrundas vidusskolas un Kuldīgas Centra vidusskolas.

1.vieta – Lauma Gabriēla Kurzemniece (Kuldīgas Centra vidusskola, skolotāja S.Ermane), 2.vieta – Roberts Serpāns (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. M.K.Balodis), 3.vieta – Dāvis Zuntmanis (Skrundas vidussk., sk. I.Kudiņa). Atzinība – Lelde Migoviča (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. M.K.Balodis), Estere Eglīte (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. M.K.Balodis), Emilia Behmane (Skrundas vidussk., sk. I.Kudiņa), Ance Cīrule (Ēdoles pamatsk., sk. G.Meiere).

Ģeogrāfijas olimpiādes novada posms 7. klases skolēniem 2024.gada 27.martā

Olimpiādē piedalījās 20 skolēni no Alsungas, Turlavas un I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas,  V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Skrundas vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas un Kuldīgas Centra vidusskolas.

1.vieta – Marta Hartmane (Skrundas vidusskola, skolotājs J.Levics), 2.vieta – Emīls Šneiders (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D.Rasa) 3.vieta – Mērija Anna Mazūre (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D.Rasa) un Anna Tropiņa (Kuldīgas Centra vidussk., sk. I.Eglīte). Atzinība – Enija Rusakova (Skrundas vsk., sk. J.Levics), Undīne Balode (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D.Rasa), Kurts Žvīgurs (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D.Rasa).

Dabaszinātņu olimpiādes novada posms 8. klases skolēniem 2024.gada 27.martā

Olimpiādē piedalījās 24 skolēni no I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas, Alsungas, Turlavas un Vārmes pamatskolām,  V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Skrundas vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas un Kuldīgas Centra vidusskolas.

1.vieta – Emilia Behmane (Skrundas vidusskola, skolotāji  Kristīne Hartmane, Aiva Čehoviča, Juris Levics, Laura Martinova, Agris Druvaskalns) un Andrejs Iļjins (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte, Silvija Bergmane, Ilze Klints, Annija Stateviča), 2.vieta – Daniela Čīma (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. M.Lagzdiņa), 3.vieta – Katrīna Kaltniece (Kuldīgas Centra vsk., sk. Iveta Eglīte, Silvija Bergmane, Ilze Klints, Annija Stateviča). Atzinības – Krišs Kokmanis (Skrundas vidussk., sk. Kristīne Hartmane, Aiva Čehoviča, Juris Levics, Laura Martinova, Agris Druvaskalns), Magnuss Petrauskis (I.Zeberiņa Kuldīgas pamatsk., Elita Lampa, Aija Žebeka – Šerbuka, Daina Rasa).

Dabaszinību olimpiādes novada posms 5.klases skolēniem 2024.gada 19. aprīlī

Olimpiādē piedalījās 20 skolēni no I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas, Vilgāles sākumskolas,  V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Skrundas vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas un Kuldīgas Centra vidusskolas.

1.vieta – Valters Tovstuļaks (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, skolotāja S.Zeidaka), 2.vieta – Emīlija Bolsunovska (Skrundas vidussk., sk. I.Vingre), 3.vieta – Bernards Paičs (Kuldīgas Centra vidussk., sk. I.Tīruma). Atzinība – Keita Gailīte (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. D.Šmēdiņa), Niklāvs Farnasts (Skrundas vsk., sk. I.Vingre), Elza Astaševska (V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. D.Šmēdiņa).

 

Kurzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādē 2024.gada 10. aprīlī 7. klašu skolēniem 2.vieta Martai Hartmanei, Skrundas vidusskolas, skolotājs Juris Levics. 3. vieta – Annai Tropiņai, Kuldīgas Centra vidussk., sk. I.Eglīte un atzinība – Mērijai Annai Mazūrei, V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. D.Rasa.

Kurzemes reģiona vizuālās mākslas olimpiādē 2024.gada 27.martā 8.-9.klašu grupā 3.vieta Sabīnei Gluškovai, Vārmes pamatsk., skolotāja A.Celmiņa. Atzinība – Marta Dārziņa, V.Plūdoņa Kuldīgas vidussk., sk. A.Melne.

Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu reģionālajā konferencē 2024.gada 26. aprīlī V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas godalgotie:

I pakāpe Emīlija Studente, skolotāja G.Jasinska

II pakāpe Laine Porgaile, sk. E.Heniņa

III pakāpe Kerida Šefanovska, sk. S.Blumberga

Evelīna Rozenberga, sk. M.Lagzdiņa

Alise Riekstiņa, Z.Miķelsone

Karina Kiričko, sk. E.Heniņa

Simona Skudika, sk. L.Reimane

Kuldīgas Centra vidusskolas godalgotie:

I pakāpe

Estere Neimane, skolotāja I.Reimane

Ritvars Bāders, sk. I Reimane

Ralfs Vīgants, sk. I.Eglīte

Daniils Dominiks Štrāls, sk. L.Selecka

II pakāpe

Samanta Līberga, sk. Iveta Eglīte

Kristers Gelzis, sk. I.Klints

Mārtiņš Bubinduss, sk. L.Mūrniece

Katrīna Munkevica, sk. I.Reimane

Zane Vizbule-Martinsena, sk. I.Reimane

III pakāpe

Paula Urbanoviča, sk. I.Roberta

Roberts Šķēle, sk. I. Eglīte

Anna Valdmane, sk. I. Reimane

Paula Dziesma, sk. I. Reimane

Sofija Grēta France, sk. I.Eglīte

Paula Kate Tamsone, sk. I. Eglīte

Anhela Bergmane, sk. S. Bergmane

Mārtiņš Peniķis, sk I.Eglīte

Elizabete Savoņi, sk. I.Eglīte/

Raivis Vjaksa, sk. I. Eglīte

Laura Vanaga, sk. I. Klints

Paula Kleinhofa, sk. A. Stateviča