AktualitātesPašvaldībaSabiedrības līdzdalība

Notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu

No š.g. 7. decembra līdz 2024.gada 5. janvārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu.

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu, Kuldīgas novada dome nolēma Kuldīgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidot  4 parakstu vākšanas vietas:

N. p.k. Parakstu vākšanas vieta ADRESE
1. Kuldīgas novada pašvaldība Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV- 3301
2. Kuldīgas VPVKAC Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
3. Skrundas pilsētas un  pagasta pārvalde Raiņa iela 11, Skrunda, Kuldīgas novads, LV 3326
4. Alsungas pagasta pārvalde Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads, LV – 3306

Svarīgi, ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās. Savukārt, ja vēlētājs atbalsta tautas nobalsošanas rīkošanu par šo jautājumu, tad parakstīties jādodas.

Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē – parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiek nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 5. janvārī.

Parakstu vākšanas punktu darba laiks:pirmdienās,trešdienās,piektdienās no plkst. 9:00-13.00 un otrdienās, ceturtdienās, no plkst.15:00-19:00, sestdienās no plkst. 9:00- 13:00, svētdienās no plkst. 10:00-14:00

Kontakttelefoni informācijai:

  • Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja: Inese Ozola,mob. telefons 27020961
  • Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas sekretāre: Ina Firsova,mob. telefefons 27020964