AktualitātesIzglītībaNīkrāces pagasts

Nīkrāces pamatskolas audzēkņi devušies izzinošā mācību ekskursijā

2023. gada 16. oktobrī programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros, Nīkrāces pamatsskolas 2. – 4. klases audzēkņi ar skolotājām Maiju Rubeni un Līgu Knopkeni devās uz Jaunpils pili. Izzinošā mācību ekskursijā skolēni uzzināja, kāda ir pils vēsture un celtniecības noslēpumi, kā arī iepazina galma manieres, viduslaiku audzināšanas metodes skolās un kādi ieroči slēpjas vīna pagrabā. Ekskursija tika vadīta ļoti interesantā un atraktīvā veidā. Lai iejustos mazo mūciņu tēlos, sākumā gan bērni, gan skolotājas tika ietērptas vidusslaiku tērpos, bērni bija mazie mūciņi un skolotājas pārtapa  lēdijās.

Sākumā mūks ar kalponi bērnus izveda cauri vidusslaikiem, iepazīstinot  ar pils vēsturi, arhitektūras detaļu simboliku un celtniecības noslēpumiem. Uzzinājām par galma iemītniekiem un viņu manierēm. Skolēni bija izbrīnīti par tā laika  stingrajiem noteikumiem. Pēc ekskursijas bērniem spilgti palika atmiņā soda pagrabs, kur ieslēdza sievietes ar sarkaniem matiem, jo viņas uzskatīja par raganām, tāpat tur ieslodzīja visus, kas nepakļāvās barona iegribām.

Tālāk skolēnu ceļš veda uz visusslaiku skolu vēsturi. Bērni ar lielu interesi klausījās kā tika organizēts mācību process tajos laikos un visi kā viens teica, cik labi, ka tagad tā vairs neesot.  Tika uzzināti interesanti fakti, piemēram, ka bērniem skola sākās plkst.4 no rīta un beidzās plkst.16 pēcpusdienā, mācības notika bez starpbrīžiem un bez brīvlaika.

Savukārt vīna pagrabā, mūks bērnus iepazīstināja ar vidusslaiku ieročiem, demonstrējot bruņinieku ieroču valdīšanas māku. Bērniem bija iespēja pārbaudīt savus spēkus, turot rokās zobenu un zemnieka ieroci – koka vāli. Gan skolotajām, gan bērniem bija iespēja iejusties mūku lomā, brīžos, kad viņus vilināja kāds neatļauts kārdinājums.

Ekskursijas noslēgumā par godu viesiem tika izšauts senais lielgabals.

Pēc ekskursijas skolēniem tika dots uzdevums iejusties bruņinieku medībās, kur bija nepieciešams likt lietā gudrību un veiklību pildot dažādus aizraujošus un saliedējošas aktivitātes. Katrs skolēns varēja savu precizitāti izmēģināt loku šaušanā un noturību maisu cīņā.

Mājupceļā skolēni dalījās atziņās un iespaidos par izglītojošo mācību ekskursiju.

Nīkrāces pamatskolas skolotājas un audzēkņi saka paldies programmai “Latvijas skolas soma” un Jaunpils pils komandai par,  ne tikai izglītojošo, bet arī aizraujošo un piedzīvojumiem bagāto ekskursiju.