Nīkrāces pagasts

Nīkrācē pavasari gaida ar labi padarīta darba sajūtu un gaišu prieku

Pavasaris jau tikpat kā ar vienu kāju pārkāpis laika plūduma slieksnim, dienas kļuvušas garākas, ir vairāk gaismas un nojausma, ka pavisam drīz sāksies ilgi gaidītais dabas atmodas laiks. Tas viss liek paraudzīties uz dzīvi cerīgāk, jo ikdienas pelēcību tūdaļ nomainīs krāsas un košums. Bet, kamēr daba vēl tikai gatavojas krāsu maiņai, koši un krāsaini pasākumi notikuši pie mums, Nīkrāces atpūtas centrā.

Pēc garajiem un tumšajiem ziemas vakariem ir svarīgi rūpēties ne tikai par emocionālo, bet arī fizisko labsajūtu. 16. martā, Nīkrāces atpūtas centrā, ar kuplu dalībnieku skaitu notika sacensības novusā pa pāriem. Novusa entuziasti bija ieradušies no Auces, Aizputes, Kazdangas, Penkules, Zirņiem, Kalnciema, Kursīšiem, Brocēniem, Raņķiem, Skrundas un Nīkrāces.

Ar lustīgu līdzi dziedāšanu, skanīgiem aplausiem, siltiem smaidiem un gaišām emocijām piepildīts bija arī 17. marta novakars. Un kā gan citādi, ja Nīkrāces atpūtas centrā viesojas dziedātājs Andris Skuja un koncertu klausīties ieradies kupls pulciņš sirsnīgu un jauku klausītāju. Savukārt 22. marta vakars lustīgas mūzikas pieskandināts, deju un gaišas enerģijas pārpilns, jo balli spēlē enerģiskais un vienmēr pozitīvais mūziķis Andris Priedītis.

25.marts atgādina par traģiskajiem notikumiem laviešu tautas vēsturē, kā katru gadu, skumjās un mūžīgā piemiņā noliecām galvas to cilvēku priekšā, kuru dzīves izpostīja komunistiskais terors, nolikām ziedus un aizdedzām svecītes pie piemiņas akmens Lēnās.

Darba pilnas rokas – tuvojas pavasara skaistākie svētki Lieldienas un arī mēs, Nīkrāces pagasta pārvaldes kolektīvs, čakli gatavojam dekorācijas, rotājamies un uzkopjam apkārtni, lai kopābūšanas mirklis būtu padarīta darba sajūtas un prieka pilns.

Pavasaris ir sapņu, iedvesmas un, protams, mīlestības laiks. No sirds novēlam Jums sajust pavasara silto sauli, baudīt putnu vīterošanu un strautiņu čalošanu, smelties iedvesmu jaunām idejām, mērķiem, sapņiem. Lai šis pavasaris Jums būtu gaišs un priecīgs!