Nīkrāces pagasts

Nīkrācē IZVIETOTAS masu ierobežojumu zīmes!

Nīkrāces pakalpojuma pārvalde informē, ka  ar 2021. gada 8.novembri uzstādītas masas ierobežojuma ceļazīmes (7 tonnas) uz šādiem ceļa posmiem Nīkrāces pagastā:

  • Bērzkrogs – Raņķi (6268C001) – 1,977 km;
  • Bērzkrogs – Krievkalni (6268C005) – 3,202 km;
  • Nīkrāce – Mežgaļi, 6268C008 – 2,792 km;
  • Dzelda – Sudmalkalni, 6268B002 – 2,455 km;
  • Nīkrāce – Priežakrogs (6268A001) – 6,5 km;
  • Brūveri – Dejas ( 6268B004) – 4,445 km
  • Dzelzgales krustojums – Mazdzelda (6268B010) – 2,605 km

Informāciju sagatavoja: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pagasta  pakalpojumu pārvaldes vadītāja