PagastiSkrundas pilsēta un pagastsNīkrāces pagasts

Nīkrācē diskutē par vēja parkiem

6.martā Nīkrāces atpūtas centrā notika iedzīvotāju sapulce, kurā vietējie tikās ar Kuldīgas novada domes vadību, Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāju Ilonu Rītiņu un Skrundas komunālās saimniecības pārstāvjiem. Sapulces laikā ikviens tika iepazīstināts ar padarītajiem darbiem un plānotajām aktivitātēm turpmākai pagasta attīstībai.

Sapulcē pievienojās arī SOS ģimeņu atbalsta centrs “Airi vecākiem” Kuldīgā pārstāve. Viņa iepazīstināja ar centra darbu, sniegto atbalstu un pakalpojumiem audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem. Atbalsta centram svarīgi, lai būtu vairāk ģimeņu, kuras vēlētos kļūt par iespēju bērnam uzaugt pilnvērtīgā ģimenē.

Priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts iedzīvotājus iepazīstināja ar pašvaldībā šī brīža aktuālākajiem jautājumiem – apstiprināts budžets 2024. gadam: “Bija liels izaicinājums, bet budžets ir sabalansēts un visas pašvaldību funkcijas tiks nodrošinātas – izglītība, kultūra, sports, dzīves vide, sociālā joma.”

Vietējai iedzīvotājai bija jautājums par ūdens skaitītāju maiņu. SIA “Skrundas komunālā saimniecība” pārstāvji sniedza atbildi, ka ūdens skaitītāju maiņa jāveic reizi četros gados, lai nodrošinātu pareizu patērētā ūdens daudzuma uzskaiti. Maksājuma cenā iekļauta skaitītāja pašizmaksa, maiņa un santehniķa darbs.

Deviņas ieceres par vēja elektrostacijām

Diskusijā tika pieminēta viena no šī brīža aktualitātēm saistībā ar vēja elektrostaciju iecerēm Kuldīgas novadā. Kopumā novadā plānotas deviņas ieceres, divas no tām Nīkrāces, Skrundas un Rudbāržu pagastos. iedzīvotājiem bija atbalstošs viedoklis, taču iedzīvotāji vēlējās noskaidrot, kur vēju parki plānoti, vai būs kāds labums un citi jautājumi. A. Roberts pastāstīja par tikšanos ar Klimata un enerģētikas ministru un ministrijas (KEM) speciālistiem un par KEM virzītiem normatīviem – par maksājumiem, kas varētu būt vietējām kopienām, kuru teritorijās izvietotas vēju stacijas. Noteikumu projekta būtība – tiks noteikts maksājums staciju īpašniekiem, kas būs jāmaksā. Tā lielums lēšams 2000 eiro par katru uzstādīto MW gadā. Maksājums sadalītos 50% pašvaldībai- ceļu uzlabošanai, energoefektivitātes pasākumiem u.c., bet 50 % pienāktos iedzīvotājiem – mājsaimniecībām, kuru māja, dzīvoklis atrodas tuvāk par 2 km no vēja stacijas. Maksimālais maksājums vienai mājsaimniecībai būtu ne vairāk par 3 minimālajām mēnešalgām. Noteikumu projekts tuvākajā laikā tiks virzīts apspriešanai.

Domāt par vietas attīstību

Izpilddirektora vietniece Agnese Buka aicināja veidot iedzīvotāju padomes, lai radītu ciešāku dialogu starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietniece Skrundas pilsētas un novada lauku teritoriju jautājumos Nellija Kleinberga pauda prieku, ka liels ieguvums Nīkrācei ir Lēnu pils. Iedzīvotājiem tika jautāts, kā viņi izjūt Dzeldā esošo Polijas uzņēmumam piederošo gaļas pārstrādes uzņēmumu. Vietējie atzina, ka reizēm var just nepatīkamu smaku, bet kopumā visi sadzīvo labi.

Plānotie darbi

Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītāja Ilona Rītiņa iezīmēja šī gada ieceres – tiks uzlaboti pašvaldības autoceļi, noņemti apaugumi, veikta ceļmalu attīrīšana no krūmiem. Tiks ierīkoti bērnu rotaļu elementi pagasta centrā. Pagasts piedalīsies Kuldīgas mākslinieku rezidenču programmā, uzņemot mākslinieku. Tiks organizēti saulrieti vakari. 24.augustā tiks uzņemti novada sportisti Nīkrācē, Kuldīgas novada atklātajās vasaras sporta spēlēs. Pagasts piedalīsies Hercoga Jēkaba tirgū.