AktualitātesPašvaldībaLaidu pagastsTurlavas pagasts

“Meža dienās” labiekārto Dižgaiļu parku Turlavā un muižas skvēru Laidos

Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu – ar šādu moto projekta “Meža dienas 2023” ietvaros Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību īstenojusi patīkamas pārmaiņas novadā – labiekārtots Dižgaiļu parks Turlavā un muižas skvērs Laidos.

Ar “Meža attīstības fonda” atbalstu Dižgaiļu parkā atjaunoti balsti koka šūpolēm, kā arī iestādot 50 bērzus, parkā atjaunoti koku stādījumi. Bērzus kopīgiem spēkiem stādīja gan Turlavas pamatskolas skolēni, gan pagasta iedzīvotāji, reizē iepazīstot koku un meža nozīmi. Meža īpašnieku biedrības “Meža konsultants” specialistes Sigitas Vaivades vadībā bija iespēja uzzināt par Latvijā sastopamajām bērzu šķirnēm, to augšanas īpatnībām un izaudzētā kokmateriāla izmantošanu tautsaimniecībā.

Patīkamas pārmaiņas piedzīvojis arī Laidu muižas skvērs – ierīkoti jauni apstādījumi ar skujeņiem, košumkrūmiem un daudzgadīgajām graudzālēm. Tāpat, izglītojot jauniešus un ikvienu interesantu par koku nozīmi dabā, koku sugām mežos un muižu parkos, notikusi meistarklase ainavu dizaineres Vinetas Radziņas vadībā.

“Meža dienu” ietvaros jau kopš 2019. gada Kuldīgas novadā īstenotas dažādas labiekārtošanas ieceres – iestādīti skābarži Sūru ielā Kuldīgā, Kabilē un Liepu birzī Vārmē iestādītas Krimas liepas, Snēpelē muižas parkā atjaunoti apstādījumi, bet Barona kapos iestādītas baltegles un duglāzijas. Dižgaiļu parka un Laidu muižas skvēra labiekārtošanai šogad saņemts finansējums 1200 eiro apmērā.

Projektu “Meža dienas 2023” īsteno Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), sadarbībā ar pašvaldībām. “Meža dienu” pasākumu un aktivitāšu laikā iedzīvotāji tiek aicināti veidot sev apkārt zaļāku, košāku un daudzveidīgāku vidi.