AktualitātesPagastiGudenieku pagastsLaidu pagastsRumbas pagastsTurlavas pagasts

Laidos, Turlavā, Gudeniekos un Rumbas pagastā atjauno lauku ceļus

Turpinot lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanu, Kuldīgas novada pašvaldība īsteno pagastu autoceļu 4. kārtas atjaunošanu, kas ļauj sākotnēji 11 pagastos – Laidos, Pelčos, Gudeniekos, Turlavā, Rumbā, Alsungā, Rendā, Kabilē, Padurē, Snēpelē, Rudbāržos – zemes ceļus pārklāt ar dubultās virsmas vai grants segumu. Investīciju projektu turpinot, 5. kārtā tiks labiekārtoti ceļi arī pārējos pagastos.
Šobrīd VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ir uzklājis dubultās virsmas segumu Laidos Avotu un Krūmu ceļā, kā arī Turlavā Līvānu ceļā. Šonedēļ darbi ir uzsākti arī Gudeniekos Līvānu un Zaļajā ceļā, kā arī Rumbā uz autoceļa Veldze- Piemineklis, posmā līdz Rumbenieku ciemam. Savukārt nākošajā nedēļā SIA “ARB 7” uzsāks darbus Liepu ielā Laidos.
Projekta “Kuldīgas novada pagastu autoceļu 4.kārtas atjaunošana un pārbūve” kopējās izmaksas – 709619,04 EUR, no kurām pašvaldības līdzfinansējums – 106442,86 EUR, bet aizņēmums Valsts kasē – 603176,18 EUR.