PagastiLaidu pagasts

Laidos apspriež dažādas tēmas un domā par attīstību

27. februārī ikgadējā iedzīvotāju sapulce notika Laidu pagastā. Par to, kas aktuāls Laidos, iedzīvotājiem pastāstīja pagasta pārvaldnieks Andris Neilands, bibliotekāres Inese Štorha un Judīte Kalniņa, kultūras un sporta pasākumu organizatore Anda Stiba. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēja un par aktualitātēm informēja pašvaldības izpilddirektores vietniece Agnese Buka.

A. Neilands atskatījās uz pērn paveikto, izceļot Valtaiķos ierīkoto apgaismojumu Baznīcas ielā, Laidu rotaļlaukuma labiekārtojumu, Laidu muižai parka pusē demontētās savu nokalpojušās kāpnes, atjaunoto Mazvangas ceļu un sakārtoto Sermītes bērnudārza jumtu. Šogad plānots rekonstruēt ceļa posmus Sermīte-Krūmiņi, Veckamenes-Strauti, Kalēji-Biezaiši. Vēl iecerēts sadarbībā ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru iedzīvināt jauniešu darbu Sermītē, kur jauniešu vajadzībām daudzdzīvokļu mājā atvēlēs telpas. Pērn plānotais “Bitītes” telpu remonts pasta atbrīvotajās telpās vēl nav pabeigts – tā kā būvniecības izmaksas ir ļoti augstas, pārvaldes darbinieki izlēmuši tikt galā saviem spēkiem, piesaistot vietējo pagasta darbaspēku. Uz izremontētajām telpām pārcelsies pagasta pārvaldes darbinieki. Šogad arī strādās pie graustu sakārtošanas – Sermītē grausts veidojoties pie vecās kokdarbnīcas, bet Laidos par graustiem pārvēršas vecie stallīši pie “Sniedzēm”.

A. Buka aicināja laideniekus stāstīt par visām risināmajām lietām, jo no sapulcē spriestā veidojas plānoto darbu saraksts. No pašvaldības budžeta, lai veicinātu ceļu sakārtošanu, Laidi šogad saņems 10 tūkstošus eiro papildus ceļu fonda naudai, par ko varēs sakārtot 2-3 kilometrus, lai grants ceļi labāk kalpotu. To, kuri ceļi jālabo, skatīsies pārvaldes vadītājs kopā ar pašvaldības ceļu speciālistu.

A. Stiba atklāja, ka pasākumu plāns ir gatavs jau visam gadam. Tuvākie lielākie pasākumi būs Laidu amatierteātra pirmizrāde 9. aprīlī un Lieldienu svinēšana pie “Bitītes” 13. aprīlī. Laidos arī viesosies stāstnieku festivāls “Ziv zup”. Bibliotekāres I. Štorha un J. Kalniņa priecājās par labajiem statistikas rādītājiem un atgādināja, ka bibliotēka jau sen nav tikai grāmatu krātuve, bet gan piedāvā dažādus pakalpojumus. Bibliotekāres aktīvi darbojas novadpētniecībā un pateicās interešu klubam par atbalstu šai jomā. Šobrīd aktuāla ir ziņu un materiālu vākšana par Laidu orķestri un tautastērpu un tā elementiem.

Sapulcē diskutēja par transporta novietošanas organizēšanu Kuldīgā Pilsētas svētku laikā, ūdens skaitītāju rādītāju nodošanas biežumu, trenažieru zāles darbu, piemēslotām ceļmalām, izmirkušiem ceļiem, ko bojā smagā tehnika, satiksmes organizēšanu pie estrādes zaļumbaļlu laikā, atkritumu šķirošanu, pirti un citām tēmām. Iedzīvotāji sprieda, kas gaidāms pēc plānotās teritoriālās reformas un ko darīt, ja privātmājas ilgstoši stāv nekoptas. Pēc A. Bukas lūguma izteikties, ko vēl pagastā vajadzētu, izskanēja rosinājumi vienoties ar ūdenskrātuves saimnieku par iespēju Sermītē atjaunot peldvietu un uzstādīt papildu apgaismes stabus, lai izgaismotu ceļu no “Kameņu” mājas līdz veikalam.