AktualitātesPašvaldībaTūristiem

Labiekārtošanas darbu laikā daļēji slēgs Ventas kreisā krasta pastaigu taku

No trešdienas, 6. septembra, līdz oktobra sākumam apmeklētājiem slēgta Ventas kreisā krasta pastaigu taka no Kuldīgas novada muzeja līdz izejai uz Vienības ielu. Savukārt taka no Vienības ielas līdz Jaunajam tiltam, apmeklētājiem būs pieejama.

Dabas liegumā “Ventas ieleja”, tostarp pastaigu takas teritorijā, tiek veikti labiekārtošanas darbizālāju pļaušana, invazīvo sugu – ošlapu, kļavas, sosnovska latvāņa un dzelongurķa –  ierobežošana. Apgriežot krūmus un koku zarus, izcērtot vecās papeles, tiks atsegts skats uz kultūrvēsturiskajām ainavām – seno ķieģeļu tiltu un Ventas rumbu.

No pastaigu takas teritorijas tiks izvestas koku skaidas, kas teritorijā atrodas jau no kokapstrādes uzņēmuma “Vulkāns” laika. Esošais skaidu slānis šobrīd neļauj teritorijai pilnvērtīgi attīstīties, jo kokiem neveidojas pietiekami spēcīga sakņu sistēma. Vietām deponēto koku skaidu slānis teritorijā sasniedz pat 1.8 metrus dziļumu. Pēc ekspertu ieteikumiem lielāka daļa no skaidu apjoma ieteicama izvest no teritorijas.

Darbus paredzēts īstenot līdz šī gada 15. oktobrim un šajā laikā atsevišķi kreisā krasta pastaigu takas posmi tiks slēgti.

Darbi tiek īstenoti 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai”  5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” projekta 5.4.3.2/22/A/011 “Kompleksu infrastruktūras izveides un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Ventas ieleja”” ietvaros.

Apsaimniekošanas darbus veiks SIA “Genus”, apsaimniekošanas pasākumu uzraudzību nodrošinās SIA “Livland Group” un SIA “ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT”. Darbu kopējās izmaksas sastāda 192`838,30 tūkstošus ar PVN.