AktualitātesPašvaldība

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome tiekas ar ekonomikas ministru, lai apspriestu aktualitātes

19. aprīlī, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome – pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki – tikās ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini, lai pārrunātu vēju un saules parku attīstību Kurzemes reģionā, mājokļu un īres namu būvniecības programmas īstenošanas gaitu, kā arī citus ar reģiona attīstību saistītus jautājumus.

Diskutējot par ar vēju un saules parku attīstību saistītajiem jautājumiem un aktualitātēm, ekonomikas ministrs uzsvēra ELWIND projekta nozīmi un ieguvumus gan visai Latvijai, gan Liepājai un Ventspilij. Plānots, ka ELWIND atkrastes vēja parks palielinās energoapgādes drošību, padarīs elektroenerģijas cenas pieejamākas un nodrošinās vietējās izcelsmes zaļo enerģiju. Tas arī veicinās konkurētspēju, sekmējot jaunu nozaru attīstību. Savukārt pašvaldību vadītāji akcentēja, cik būtiska ir valsts kopīgpolitika un iedzīvotāju izglītošana gan par ELWIND projektu, gan citiem enerģētikas nozares projektiem, skaidrojot, kur un kāpēc tiks veidoti jauni vēju un saules parki, kā arī to ietekmi uz iedzīvotājiem šo objektu tuvumā.

Turpinājumā ministrs ar Kurzemes pašvaldību vadību diskutēja par zemas īres mājokļu atbalsta programmu. Lai arī tajā jau ir veikti vairāki grozījumi, tomēr pašvaldību vadītāji akcentēja vēl vairākus risināmus jautājumus, tai skaitā attiecināmo un neattiecināmo izmaksu caurskatīšanu, un atsevišķus programmas nosacījumus, ko nepieciešams pilnveidot, lai tā varētu sasniegt mērķi – sekmēt zemas īres mājokļu būvniecību reģionos. Ministrs solīja turpināt strādāt pie zemas īres mājokļu atbalsta programmas nosacījumiem, jautājuma risināšanā veidojot diskusiju ar dažādām programmas sekmīgai īstenošanai būtiskām pusēm.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2024. gada 19. aprīļa sēdes darba kārtība un citi dokumenti ir pieejami tiešsaistē.