Kurmāles pagasts

Kurmāles pagasta Vilgāles ciemā uzstādīta jauna ūdens atdzelžošanas iekārta

Kurmāles pagasta Vilgāles ciemā darbu uzsākusi jauna ūdens atdzelžošanas iekārta.

Iekārtas kopējā jauda ir 8 m3 stundā. Jaunais atdzelžošanas filtrs UE 21X69X2 ir ar automātiku, kas spēj nodrošināt kvalitatīvu dzeramo ūdeni visiem Vilgāles ciema iedzīvotājiem. Filtri paredzēti ūdens attīrīšanai no duļķainības (duļķainu ūdeni veido izšķīdušais dzelzs), izšķīduša un oksidēta dzelzs, mangāna. Filtru darbības princips balstās uz aerāciju un filtrāciju. Kad neattīrītais ūdens tiek aerēts, dzelzs, mangāns un mehāniskie piemaisījumi veido mazas nogulsnes, kuras iespējams filtrēt. Filtri regulāri pēc noteikta intervāla tiek skaloti. Pēc izskalošanas filtri atkal ir gatavi ūdens attīrīšanai. Iekārta sastāv no diviem paralēli strādājošiem filtriem.

Ūdens atdzelžošanas iekārtas uzstādīšana ir SIA „KULDĪGAS ŪDENS” iniciatīva un daļa no ilgtermiņa plāna attiecībā uz videi draudzīgu saimniekošanu. Iekārtas uzstādīšanas darbus veica SIA „KULDĪGA ŪDENS” Lauku brigādes darbinieki. Šāda veida rekonstrukcijas darbus ļauj realizēt gadu gaitā uzkrātā pieredze.