AktualitātesKurmāles pagasts

Kurmāles iedzīvotāju sapulcē pārrunā pagasta labiekārtošanas jautājumus

18.martā Vilgālē, Kurmāles pagasta pasākumu zālē, norisinājās ikgadējā iedzīvotāju sapulce, kurā vietējiem bija iespēja uzdot jautājumus un iesaistīties diskusijā ar Kuldīgas novada domes vadības pārstāvjiem, kā arī pagasta pārvaldes darbiniekiem.

Sapulcē piedalījās Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, pašvaldības izpilddirektora vietniece Agnese Buka, Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja Dace Gūtmane, kā arī kultūras pasākumu organizatore Sanita Pujāte.

Kurmāles pagasta pārvaldes vadītāja D. Gūtmane klātesošos informēja par demogrāfisko situāciju pagastā, kā arī iepazīstināja ar 2023. gadā paveiktajiem darbiem un šī gada iecerēm. Priedainē uzlabots āra apgaismojums, vainagota liepu aleja, Kurmālē salaboti estrādes soliņi un remontēts ūdensvads. Notikuši dažādi sporta un kultūras pasākumi, tostarp jau par tradīciju kļuvušās starptautiskās sacensības atklātos ūdeņos “Peldam Vilgālē.” Neplānotas investīcijas prasījis Āpu ezera dambja remonts, kuru sabojājuši bebri, kā arī ceļa caurtekas remonts.

Arī šogad turpināsies darbs pie pagasta labiekārtošanas – iecerēts izbūvēt pontona laipu Vilgāles ezerā pie “Baužām,” kā arī sakopt ezera krastu un izveidot pārģērbšanās kabīni. Šobrīd izsludināts būvdarbu iepirkums – piedāvājumu atvēršanas paredzēta 2. aprīlī. Savukārt Priedainē plānots labot gājēju un veloceliņu.

Par allaž sāpīgo ceļu jautājumu D. Gūtmane sacīja, ka tiek darīts viss līdzekļu robežās, lai tos censtos maksimāli uzturēt. Pagasta ceļu kopgarums ir 70,61  kilometri – no tiem 63,11 kilometri ir grants seguma, bet 7,50 kilometri melnais segums. Ik gadu ceļu uzturēšanai pagastam tiek novirzīti aptuveni 33 tūkstoši eiro, kas izlietoti sniega tīrīšanai, ceļu greiderēšanai un planēšanai, ceļmalu pļaušanai, caurteku maiņai, bedrīšu labošanai, ceļazīmju atjaunošanai un citām vajadzībām. Šogad iecerēts veikt Stangoņu ceļa projektēšanu, lai varētu uzsākt grants seguma atjaunošanu.

Iedzīvotāji vērsa uzmanību Basu ceļa sliktajam stāvoklim. I. Astaševska skaidroja, ka Basu ceļa sakārtošana ir novada prioritāte, taču valsts līmenī tā nebūt nav. Pašvaldība jau vairākkārt tikusies ar VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvjiem aicinot uzlabot ceļa segumu. Veiktas aplēses izmaksām, kas sastāda ap 9 miljoniem eiro un saņemti solījumi par remontdarbu uzsākšanu. Taču ieceres apstājušās. Pašvaldība arī turpmāk sekos līdzi šim jautājumam, gan atkārtoti vērsīsies pie uzņēmuma un ministrijā, aicinot nekavēties ar ceļa labiekārtošanu.

Tika aktualizēts jautājumus par satiksmes autobusu no Vilgāles līdz Kuldīgai, kas regulāri ir pārpildīts. A. Buka pastāstīja, ka šis jautājums ir pašvaldības dienaskārtība un pārrunāts gan ar Autotransporta direkciju, gan autoceļu uzturētājiem un Kurzemes plānošanas reģionu, kuri ir reisa nodrošinātāji. “Iedzīvotāju paradumi ir mainījušies un braucēju skaits palielinājies, tāpēc ir ne tikai jāpārskata maršruti, lai nokļūšana uz Kuldīgu būtu ērtāka, bet arī autobusu kapacitāte.  Maršrutā nepieciešams lielāks autobuss ar papildus sēdvietām. Ceram uz drīzu situācijas atrisinājumu.” Pauda A. Buka.

Iedzīvotāji izteica vēlmi pēc jauna rotaļu laukumiņa, kur bērniem sportot un atpūsties. I. Astaševska  pastāstīja, ka Kuldīgas novadā uzsākta 7 bērnu rotaļu laukumu projektēšana, tostarp arī Kurmāles pagastā. Rotaļu laukumu būvniecībā jāievēro striktas drošības prasības, kas būtiski palielina izmaksas, taču tuvāko gadu laikā rotaļu laukums plānots arī Kurmāles pagastā.