Policija

Kuldīgas novads un Valsts policija apvieno spēkus prevencijas pasākumiem

4. oktobrī Kuldīgas novada pašvaldība un Valsts policija rīkoja tikšanos, lai pārrunātu Valsts policijas izstrādāto Ziemeļkurzemes iecirkņa prevencijas plānu. Šāds plāns jāizstrādā visiem reģionālajiem iecirkņiem, pielāgojot katra novada vajadzībām.

Sarunā piedalījās Valsts policijas iecirkņa priekšnieks Ansis Zanders, Prevencijas grupas galvenā inspektore Vita Maslobojeva, Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts un Kuldīgas novada Pašvaldības policijas priekšnieks Kaspars Šabāns.

Valsts policija uzteica Kuldīgas novada pašvaldības aktīvo līdzdalību plāna pilnveidošanā. Tāpat apliecināja gatavību sniegt visu nepieciešamo atbalstu pašvaldības policijai ceļu satiksmes drošībā, tostarp ātrumu kontroles ierīcēm un sistēmām. Tāpat tika apspriesti arī citi svarīgi jautājumi saistībā ar novada drošību.

Preventīvās rīcības plāns ietver vairākus būtiskus punktus, kam arī turpmāk tiks pastiprināti pievērsta uzmanība –  piemēram, velosipēdu zādzības, krāpšanas, nodarījumi pret nepilngadīgajiem, ceļu satiksmes pārkāpumi un drošība sabiedriskajās vietās. Plānā ir iekļauti arī specifiskāki stratēģiskie mērķi tieši Kuldīgas novadam.

Sarunu gaitā tika minēti arī jautājumi saistībā ar narkotisko vielu pārbaudi un narkologa atzinumiem. Tika uzsvērts, ka jāstrādā pie pieejamības šiem pakalpojumiem novadā un reģionā, lai optimizētu resursus un paātrinātu procesu.

Pašvaldības mērķis ir ne tikai iedzīvotāju drošība un labklājība, bet arī rūpes par policijas darbiniekiem – plānots iegādāties papildus pašaizsardzības līdzekļus un atjaunot autoparku. Tāpat iecerēts uzstādīt papildus videonovērošanas kameras vietās, kur konstatēti pārkāpumi. Kuldīgas novads turpina stiprināt sadarbību ar Valsts policiju. Darbs drošības jomā ir kopējs uzdevums, lai nodrošinātu drošību un labklājību savā teritorijā.